Hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu

Hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu Ra mắt Ban Chấp hành khóa mới của Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh.

Ngày 19-5, Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ vừa qua, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt. Cụ thể, Nhà trường đã mở được 211 lớp với trên 14.300 lượt học viên; hoàn thành 25 đề tài khoa học cấp cơ sở; có 21 lượt giảng viên tham gia thao giảng cấp trường, 4 giảng viên tham gia Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp Học viện, 100% giảng viên đạt loại giỏi; hàng năm có trên 95% cán bộ, công chức, viên chức nhà trường đạt danh hiệu lao động tiên tiến; kết nạp được 9 đảng viên mới; 100% đoàn thể quần chúng đạt danh hiệu Tổ chức cơ sở vững mạnh, Công đoàn Nhà trường được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen...

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh đề ra các chỉ tiêu chủ yếu là: 100% giảng viên đăng ký thao giảng các cấp và đạt loại khá, giỏi; Nhà trường được Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, UBND tỉnh tặng Cờ và Bằng khen; 100% chi bộ và Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; hàng năm có từ 95% trở lên cán bộ, công chức, viên chức Nhà trường đạt danh hiệu lao động tiên tiến...

Đại hội đã bầu ra 9 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025.

* Cùng ngày, Đảng bộ Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025.


Các đại biểu tham gia bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cục QLTT nhiệm kỳ 2020-2025.

Từ tháng 10-2018, Chi cục QLTT trước đây trực thuộc Đảng bộ Sở Công Thương đã được tách ra thành chi bộ trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, tiếp nhận đảng viên từ các đảng bộ huyện, thành, thị trong tỉnh chuyển về. Đến tháng 4-2019 được nâng cấp lên thành Đảng bộ cơ sở, với 8 chi bộ trực thuộc. Hiện, Đảng bộ có 92 đảng viên, trong đó có 86 đảng viên chính thức, 6 đảng viên dự bị.

Trong nhiệm kỳ tuy có nhiều thay đổi trong cơ cấu tổ chức nhưng Đảng ủy Cục QLTT đã lãnh đạo triển khai thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chỉ tính riêng năm 2019, Cục QLTT tỉnh đã kiểm tra 2.038 vụ, trong đó xử lý 1.351 vụ, với tổng số tiền phạt hành chính, bán hàng tịch thu, giá trị hàng tiêu hủy là gần 4,4 tỷ đồng. Trong công tác phát triển Đảng, đã chuyển đảng chính thức cho 4 đảng viên dự bị, kết nạp 6 đảng viên mới và cử 16 quần chúng ưu tú tham gia học lớp tìm hiểu về Đảng…

Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ Cục QLTT đặt mục tiêu tiếp tục nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao...

Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Cục QLTT nhiệm kỳ 2020-2025.

* Cũng trong ngày 19-5, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường ra mắt Đại hội.

Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường có 152 đảng viên sinh hoạt ở 13 chi bộ trực thuộc. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Sở đã đoàn kết, tập trung lãnh đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo hoàn thành các nhiệm vụ chính trị. Trong đó, một số chỉ tiêu chủ yếu đạt cao, như: 100% phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; 98% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (vượt 8%); 97% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (vượt 7%); kết nạp 31 đảng viên mới (vượt 13% so với Nghị quyết đề ra). Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ Sở luôn được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đánh giá xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường đề ra các giải pháp để thực hiện hoàn thành 8 chỉ tiêu chủ yếu về các mặt công tác.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 10 đồng chí.

Nhóm P.V