Phú Bình:
Hoàn thành tổ chức đại hội các chi, đảng bộ trực thuộc

Đến ngày 21-5, 100% chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy Phú Bình đã hoàn thành việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19.

Đảng bộ huyện Phú Bình hiện có 48 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó, có 31 đảng bộ cơ sở và 17 chi bộ cơ sở, với 7.364 đảng viên. Các đại hội được diễn ra trong không khí dân chủ, cởi mở, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc, quy định Điều lệ Đảng và quy chế bầu cử trong Đảng. Các văn kiện tại đại hội được chuẩn bị đầy đủ, chu đáo, đúng quy định. Báo cáo chính trị đã đánh giá toàn diện những kết quả chủ yếu của việc triển khai nghị quyết đại hội nhiệm kỳ trước, đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ mới. Công tác chuẩn bị nhân sự chặt chẽ, đúng quy trình. Đại hội bầu đủ số lượng theo quy định, chất lượng nhân sự tham gia ban chấp hành khoá mới bảo đảm tiêu chuẩn, trình độ, cơ cấu.

Được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn tổ chức đại hội điểm, huyện Phú Bình xác định đây là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm rất cao. Việc chỉ đạo tổ chức thành công đại hội tổ chức cơ đảng trực thuộc Huyện ủy là tiền đề quan trọng hướng tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 17/6/2020.

Văn Mưu
(Huyện ủy Phú Bình)