Đề ra nhiệm vụ, giải pháp trên từng lĩnh vực

Đề ra nhiệm vụ, giải pháp trên từng lĩnh vực Mô hình trồng cây ăn quả cho thu nhập cao của anh Ngô Văn Trường, xóm Na Tranh, xã Nam Hòa (Đồng Hỷ).

Đảng bộ xã Nam Hòa được Ban Thường vụ Huyện ủy Đồng Hỷ chọn tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở, ngay sau khi Đại hội thành công, Đảng bộ xã đã nhanh chóng kiện toàn bộ máy, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm sớm đưa nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Nam Hòa lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thống nhất thông qua 13 chỉ tiêu cùng các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong từng lĩnh vực. Để từng bước đưa nghị quyết vào cuộc sống, ngay sau thành công của Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ đã xây dựng kế hoạch, chương trình công tác toàn khóa, đề ra nhiệm vụ trọng tâm cho từng năm, từng thời kỳ. Trong đó đề ra nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu là phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, tạo bước chuyển biến rõ nét về chuyển dịch cơ cấu kinh tế; đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa, xã hội, đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân; đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, hội quần chúng; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Đảng bộ xã đã tổ chức, quán triệt, triển khai nghị quyết đến đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động triển khai, tổ chức thực hiện, phấn đấu sớm xây dựng thành công xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Đồng chí Nguyễn Quang Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Nam Hòa cho biết: Để thực hiện thành công nghị quyết Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ đã họp, phân công công việc cụ thể cho từng đồng chí trong cấp ủy; đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trên từng lĩnh vực. Ví dụ như đối với lĩnh vực phát triển nông, lâm nghiệp, xã sẽ tiếp tục thực hiện tốt mô hình cánh đồng mẫu lớn; chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả, đất rừng phân tán sang các cây trồng có giá trị kinh tế cao; thực hiện quy hoạch lại vùng chăn nuôi theo mô hình trang trại, gia trại; thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; khuyến khích người dân chuyển sang trồng rừng gỗ lớn, để nâng cao hiệu quả kinh tế. Hay như đối với mục tiêu xây dựng xã Nam Hòa thành xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2030, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, về chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đối với các xóm dự kiến xây dựng xóm nông thôn mới nâng cao, phấn đấu 50% số xóm đạt nông thôn mới nâng cao vào năm 2025.

Đến tìm hiểu tại các xóm, chúng tôi thấy mỗi chi bộ đều có cách làm khác nhau nhưng tất cả đều thể hiện được sự quyết tâm trong việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã cũng như nghị quyết của chi bộ. Ví dụ như đối với xóm Bờ Suối có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp với nhiều cánh đồng liền thửa, thuận lợi cho việc triển khai mô hình cánh đồng một giống, cánh đồng mẫu lớn nên Chi bộ đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là vận động và con tiếp tục áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao sản lượng chất lượng nông sản, tăng thu nhập. Ông Trần Văn Phương, Bí thư Chi bộ xóm Bờ Suối cho biết: Vụ mùa năm 2020, nhân dân xóm đưa vào trồng thử nghiệm giống lúa Jo2, kết quả thu hoạch cho thấy đây là giống lúa có giá trị kinh tế cao, tăng từ 4-5 giá so với những giống lúa khác, chất lượng gạo ngon, dễ bán nên vụ đông - xuân này, Chi bộ đã đề ra nghị quyết là vận động bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thực hiện mô hình cánh đồng một giống với giống lúa Jo2 trên diện tích lớn.

Với việc triển khai tích cực, đồng bộ các giải pháp từ Đảng bộ xã đến các chi bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025, xã Nam Hòa kỳ vọng sẽ đạt được nhiều kết quả cao trong phát triển kinh tế-xã hội như: Giá trị sản phẩm trên 1ha đất nông nghiệp trồng trọt vào năm 2025 đạt 130 triệu đồng/ha (tăng 30 triệu đồng/ha so với năm 2020); thu ngân sách năm sau cao hơn năm trước từ 10% trở lên; giữ vững các tiêu chí nông thôn mới, xây dựng 50% số xóm đạt nông thôn mới nâng cao vào năm 2025...