Đẩy mạnh các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội

Đẩy mạnh các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội Những năm gần đây, người dân xã Phú Đô rất tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và chế biến chè, góp phần nâng cao chất lượng và năng suất. Trong ảnh: Lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền xã Phú Đô trao đổi tình hình sản xuất với các hộ làm chè trong xã.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, xã Phú Đô (Phú Lương) đã có sự phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực, tạo được nhiều dấu ấn quan trọng. Đây chính là tiền đề để xã tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ tới.

Nằm ở phía Đông của huyện Phú Lương, trước đây, Phú Đô là một trong những xã đặc biệt khó khăn của huyện với tỷ lệ hộ nghèo cao, thu nhập bình quân đầu người thấp, cơ sở hạ tầng nông thôn chưa được đầu tư đồng bộ… Trước tình hình đó, bước vào nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng uỷ, chính quyền và các đoàn thể chính trị xã hội đã có nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó đặc biệt chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng mở rộng dân chủ, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận của nhân dân để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ X đề ra, góp phần nâng cao đời sống của người dân, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.

Một trong những thành tích nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã đã đạt được trong nhiệm kỳ qua là về công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn. Với địa hình chủ yếu là đồi núi thấp, Phú Đô có nhiều thuận lợi trong phát triển cây chè và kinh tế đồi rừng. Những năm vừa qua, Đảng uỷ, chính quyền đã tập trung chỉ đạo, triển khai các giải pháp hỗ trợ, quan tâm định hướng nhân dân đầu tư, chuyển đổi các diện tích lúa, hoa màu kém hiệu quả sang trồng cây lâm nghiệp và phát triển cây chè. Nhờ vậy, đến nay, toàn xã đã có hơn 550 ha chè; diện tích chè trồng mới và trồng lại trong cả nhiệm kỳ đạt 172,3ha, bình quân mỗi năm trồng được 34,5ha (vượt 24,5ha so với chỉ tiêu Nghị quyết); sản lượng chè búp tươi trong 5 năm qua đạt trên 24,4 nghìn tấn; năng suất đạt 100 tạ chè búp tươi/ha. Bên cạnh cây chè, cây lâm nghiệp cũng đang là thế mạnh trong phát triển kinh tế tại địa phương. Nhiệm kỳ qua, cả xã đã trồng mới và trồng lại được 323,5 ha rừng, bình quân mỗi năm trồng được 64,7 ha (vượt 34,7ha so với chỉ tiêu nghị quyết); tỷ lệ độ che phủ rừng đạt 50%. Giá trị kinh tế mà cây chè, cây lâm nghiệp mang lại đã đem lại nguồn thu nhập ổn định, giúp người dân xã Phú Đô nâng cao chất lượng cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Bên cạnh những thành quả về phát triển kinh tế, Đảng bộ xã Phú Đô cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công Chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới. Đây chính là dấu ấn mang tính đột phá trong nhiệm kỳ vừa qua. Vượt lên khó khăn, Đảng bộ, chính quyền cùng các đoàn thể chính trị, nhân dân trong xã đã đồng lòng vào cuộc quyết liệt, tập trung huy động mọi nguồn lực để hoàn thành các tiêu chí. Nhờ vậy, đến năm 2018, xã đã đạt chuẩn Nông thôn mới (hoàn thành sớm 2 năm so với Nghị quyết). Thông qua việc thực hiện thắng lợi mục tiêu này đã góp phần thay đổi diện mạo của một xã vùng cao, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người đạt 32 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn 6,95%, bình quân mỗi năm giảm 4,6% (cao hơn 3,1% so với Nghị quyết); tỷ lệ hộ gia đình văn hóa bình quân hàng năm đạt 90,4%.

Ngoài ra, công tác xây dựng Đảng cũng được tăng cường trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng và tổ chức; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng, hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền được nâng cao. Hàng năm, 100% chi bộ hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 84,2% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (vượt 4,2% so với Nghị quyết); kết nạp được thêm 50 đảng viên mới (vượt 25% so với Nghị quyết) - là một trong những Đảng bộ của huyện kết nạp được nhiều đảng viên trong nhiệm kỳ.

Nhằm tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Phú Đô sẽ tăng cường sự lãnh đạo toàn diện, hiệu quả trên các lĩnh vực; phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân; chủ động, tích cực thực hiện các giải pháp phát kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh…

Phạm Hữu Hoàn
Bí thư Đảng uỷ xã Phú Đô