Đáp ứng yêu cầu công tác dân vận trong tình hình mới

Đáp ứng yêu cầu công tác dân vận trong tình hình mới

Ngày 27-5, Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tổ chức Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 (ảnh). Đến dự có đồng chí Trần Xuân Hựu, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy hiện có 16 đảng viên. Nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ đã lãnh đạo cơ quan bám sát và thực hiện có hiệu quả chương trình công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh. Hằng năm, 100% đảng viên, cán bộ công chức, người lao động được học tập, quán triệt và thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; 100% đảng viên đăng ký và thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chi bộ luôn đạt trong sạch, vững mạnh và trong sạch vững mạnh tiêu biểu…

Nhiệm kỳ 2020-2025, Chi bộ đề ra các nhiệm vụ và giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, thống nhất, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Qua đó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác dân vận trong tình hình mới.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Chi bộ khóa XII gồm 3 đồng chí. Đồng chí Dương Hồng Vinh, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy được bầu làm Bí thư Chi bộ.

Hải Hằng