Đảng bộ T.P Thái Nguyên:Thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ

Đảng bộ T.P Thái Nguyên:Thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ

Ngày 14-3, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên đã chủ trì Hội nghị cán bộ chủ chốt Thành phố và Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng để thực hiện quy trình rà soát, bổ sung và quy hoạch cán bộ (ảnh).

Phát biểu khai mạc, đồng chí Đoàn Thị Hảo đã quán triệt tới các đại biểu một số nội dung về công tác cán bộ; quy trình rà soát, bổ sung và quy hoạch cán bộ; căn cứ vào cơ cấu, điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, các đại biểu cần lựa chọn, giới thiệu nhân sự có phẩm chất chính trị, đạo đức cũng như trình độ chuyên môn, công tác tốt.

Sau khi nghe báo cáo rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 do Ban Thường vụ Thành ủy giới thiệu, các đại biểu đã bỏ phiếu giới thiệu nhân sự bổ sung trong nhiệm kỳ và quy hoạch nhiệm kỳ tới đối với các chức danh lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND Thành phố thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố cũng đã tiến hành bỏ phiếu, bầu bổ sung đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Thành phố tham gia Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

       

Duy Phương