Đại Từ: Thông qua quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện

Ngày 12-7, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đại Từ khóa XXIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, tổ chức Hội nghị lần thứ 17 nhằm tổng kết công tác Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ đại hội XII; giao ban công tác Đảng 6 tháng đầu năm với các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.

6 tháng đầu năm 2019, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Huyện ủy, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tiếp tục được tăng trưởng và phát triển, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch, như: Sản lượng lương thực có hạt ước đạt trên 35.000 tấn; sản lượng chè búp tươi ước đạt 40.963 tấn, đạt 59,8% kế hoạch năm, bằng 118,73% so với cùng kỳ năm 2018; diện tích trồng rừng tập trung trên 378ha, bằng 151,42% kế hoạch năm; thu cân đối ngân sách ước thực hiện 94.222 triệu đồng, đạt 63,34% kế hoạch huyện giao, bằng 110,33% so với cùng kỳ; giải quyết việc làm mới cho trên 2.000 người; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp địa phương ước đạt trên 4.888 tỷ đồng, tăng 51,5% so với cùng kỳ năm 2018...

Trong 6 tháng cuối năm, Huyện ủy Đại Từ tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ các chương trình, đề án, kế hoạch trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, các công trình trọng điểm, tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn huyện... Cùng với đó, huyện tập trung huy động nguồn lực triển khai các dự án lớn, hạ tầng giao thông, tạo môi trường đầu tư thận lợi thu hút các nhà đầu tư trên các lĩnh vực…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã biểu quyết và thông qua quy chế làm việc (sửa đổi, bổ sung) của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020; cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình, kế hoạch như: Báo cáo tổng hợp các kiến nghị, đề nghị của các chi bộ, đảng ủy trực thuộc; kế hoạch tổ chức đại hội các chi bộ, đảng bộ cơ sở và đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020 – 2025; báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ đại hội XII.

Hải Hằng