Đại Từ: Nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 23-3, Đảng bộ huyện Đại Từ đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hơn 100 cán bộ, đảng viên thuộc các chi bộ trực thuộc Đảng bộ tham gia học tập.

Tại Hội nghị, các học viên đã được tìm hiểu thêm về tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân. Theo Người, muốn có sức dân, lòng dân thì trước hết phải chăm lo đời sống của dân, tôn trọng nhân dân. Muốn thật sự tôn trọng nhân dân thì phải hiểu dân. Ý thức tôn trọng nhân dân thể hiện ở việc không xâm phạm đến lợi ích, quyền lợi hợp pháp của dân, không xúc phạm nhân dân, luôn giữ gìn tài sản của công, của nhân dân… Cán bộ, đảng viên hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân.

Qua nghiên cứu chuyên đề, nhằm tăng cường xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân trong quá trình thực thi công vụ. Sau khi học tập, mỗi cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch cụ thể, gắn với công việc chuyên môn được giao.

Hải Hằng