Chuẩn bị tốt nhân sự phục vụ đại hội đảng các cấp

Chuẩn bị tốt nhân sự phục vụ đại hội đảng các cấp

Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 12-5, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã dẫn đầu Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 146-KH/TU ngày 21/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng các cấp tại Đảng bộ T.X Phổ Yên (ảnh).

Đảng bộ T.X Phổ Yên có 45 tổ chức cơ sở đảng với tổng số trên 8.600 đảng viên. Sau khi quán triệt các văn bản của cấp trên, Ban Thường vụ Thị ủy đã xây dựng kế hoạch và hướng dẫn triển khai cụ thể hoá các nội dung. Đến nay, 100% chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đã hoàn thành đại hội; tổ chức thành công và rút kinh nghiệm đại hội điểm tại Đảng bộ xã Đắc Sơn và Công an. Dự thảo báo cáo chính trị của Đảng bộ thị xã đã được thông qua lần thứ 4. Đề án nhân sự khoá mới thực hiện theo đúng hướng dẫn, đảm bảo cơ cấu, tỷ lệ. Công tác thẩm tra, xác minh tiêu chuẩn chính trị nội bộ thực hiện nghiêm túc. Dự kiến, các chi, đảng bộ trực thuộc sẽ hoành thành đại hội trước ngày 30/6/2020.

Tại buổi giám sát, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận làm rõ kết quả triển khai các văn bản của cấp trên; thuận lợi và khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội các cấp ở Phổ Yên, đồng chí Phạm Hoàng Sơn lưu ý thời gian tới, Đảng bộ thị xã cần tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện các văn kiện, nhất là báo cáo chính trị. Nhấn mạnh công tác nhân sự có vai trò đặc biệt quan trọng, đồng chí Trưởng đoàn yêu cầu phải rà soát thật kỹ để đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu và độ tuổi, lựa chọn được cán bộ đủ năng lực và phẩm chất đạo đức để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nhị Hà