Chuẩn bị điều kiện tốt nhất phục vụ đại hội đảng các cấp

Chuẩn bị điều kiện tốt nhất phục vụ đại hội đảng các cấp

Chiều 18-5, Tổ giúp việc Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã tổ chức họp để trao đổi, thảo luận, tham gia ý kiến vào dự thảo 2 báo cáo của Tiểu ban là: Báo cáo kết quả công tác tháng 4, phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 5/2020; kết quả công tác quý II, phương hướng nhiệm vụ quý III/2020 và bàn triển khai một số nhiệm vụ khác (ảnh).

Theo đánh giá, đến nay, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã tập trung chỉ đạo thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm là: Công tác tuyên truyền; đảm bảo an ninh trật tự và chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ đại hội đúng tiến độ và chất lượng. Trên cơ sở đó, Tiểu ban yêu cầu các thành viên và cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công trong thời gian tới. Cụ thể, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Thái Nguyên và Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Nguyên đẩy mạnh tuyên truyền kết quả các đại hội điểm, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Công an tỉnh nắm chắc, đánh giá và dự báo tình hình liên quan đến đảm bảo an ninh trật tự phục vụ đại hội đảng các cấp từ chuẩn bị, diễn ra và đến khi kết thúc; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và một số đơn vị đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, hoàn thiện các công trình liên quan đến đại hội đảng các cấp…

Tại buổi họp, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào nội dung của các báo cáo. Đồng thời, thống nhất phương án giải quyết một số khó khăn, vướng mắc của các thành viên trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

Hồng Tâm