Chuẩn bị chu đáo các điều kiện cho Hội thi báo cáo viên giỏi cấp tỉnh

Ngày 10-7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức họp các thành viên ban tổ chức, ban giám khảo, tổ thư ký, tổ giúp việc để triển khai các văn bản liên quan đến Hội thi báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2019. Đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi chủ trì Hội nghị.

Theo đó, Hội thi dự kiến được tổ chức vào ngày 25-7, với sự tham gia của 19 thí sinh là báo cáo viên giỏi được lựa chọn từ các đảng bộ trực thuộc, đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh. Mỗi thí sinh sẽ thực hiện 3 phần thi; soạn đề cương, thuyết trình và trả lời câu hỏi nghiệp vụ. Các thí sinh lựa chọn một trong các nội dung của chuyên đề năm 2019 để thuyết trình: Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW khóa XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ" và Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương".

Các đại biểu đã phát biểu nhiều ý kiến đóng góp, thống nhất quy định đánh giá bài thuyết trình, đề cương, trả lời câu hỏi nghiệp vụ và xếp loại, khen thưởng đối với thí sinh tham Hội thi.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Văn Tuấn yêu cầu theo đúng phân công nhiệm vụ, các thành viên ban tổ chức, ban giám khảo, tổ thư ký, giúp việc chuẩn bị các công việc chu đáo để Hội thi tổ chức thành công tốt đẹp.

Duy Phương