Chú trọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân

Chú trọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phú Đô khoá XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt đại hội.

Ngày 25-5, Đảng bộ xã Phú Đô (Phú Lương) đã tổ chức Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đánh giá tại Đại hội, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo Nhân dân phát triển kinh tế - xã hội và đạt được kết quả quan trọng. Hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra đều đạt và vượt kế hoạch. Trong đó có các kết quả nổi bật như: bình quân mỗi năm trồng mới, trồng lại được 34,5ha chè (vượt 24,5ha so với chỉ tiêu Nghị quyết), 64,7 ha cây lâm nghiệp (vượt 34,7ha so với chỉ tiêu Nghị quyết); xã đạt chuẩn Nông thôn mới vào năm 2018 (hoàn thành sớm 2 năm so với Nghị quyết); tỷ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn 6,95%, trung bình mỗi năm giảm 4,6% (cao hơn 3,1% so với Nghị quyết); kết nạp được 50 đảng viên mới (vượt 25% so với Nghị quyết); bình quân hàng năm có 84,2% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (vượt 4,2% so với Nghị quyết)…

Với mục tiêu tăng cường sự lãnh đạo toàn diện, hiệu quả trên các lĩnh vực, phát huy tối đa tiềm năng của địa phương, trong nhiệm kỳ 2020 -2025, Đảng bộ xã Phú Đô tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xây dựng được 2 đến 3 xóm đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu; giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích đất trồng trọt đạt 100 triệu đồng/ha; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 36 triệu đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 3,5%; có 80% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có tổ chức Đảng yếu kém…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã khoá XI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 13 đồng chí. Đồng chí Phạm Hữu Hoàn, Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ mới.

Phan Trang