Chủ động trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát

Chủ động trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát Lãnh đạo tỉnh khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát...

Một trong những giải pháp quan trọng để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát (KT-GS). Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp trong tỉnh đã chủ động tham mưu cho cấp uỷ xây dựng chương trình công tác KT-GS toàn khoá và kế hoạch công tác hàng năm để thực hiện nghiêm kỷ luật của Đảng, đồng thời, tham mưu hiệu quả cho cấp uỷ giải quyết khiếu nại, tố cáo của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên.

Để thực hiện hiệu quả công tác KT-GS của Đảng bộ tỉnh, lực lượng cán bộ làm công tác kiểm tra của UBKT Tỉnh uỷ, UBKT của 17 đảng bộ trực thuộc đã bám sát các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng về công tác KT-GS và thi hành kỷ luật trong Đảng trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra đã nghiêm túc thực hiện chương trình KT-GS toàn khóa của Đảng bộ tỉnh. Ngay sau từ đầu nhiệm kỳ, các cấp uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ đã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai nghiêm túc tới các tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ. Việc tổ chức triển khai các văn bản chỉ đạo về công tác KT-GS được cấp uỷ các cấp trong tỉnh thực hiện dưới nhiều hình thức, như: Tổ chức hội nghị quán triệt tới cán bộ chủ chốt, báo cáo viên của các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ; các cấp uỷ sao lưu gửi các văn bản liên quan đến công tác KT-GS đến 100% các chi, đảng bộ của tỉnh để tổ chức cho đảng viên nghiên cứu…

Nhìn chung, việc tổ chức quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác KT-GS và thi hành kỷ luật trong Đảng đã được các cấp uỷ trong tỉnh quan tâm chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, đảm bảo nội dung, thời gian và các yêu cầu khác theo quy định. Đặc biệt là UBKT các cấp trong tỉnh đều có giải pháp thực hiện nhiệm vụ này phù hợp với đặc điểm, tình hình, điều kiện cụ thể của đơn vị, địa phương nên công tác KT-GS thi hành kỷ luật trong đảng thời gian qua đạt được nhiều kết quả, có sự chuyển biến rất tích cực. Điển hình như UBKT của các đơn vị: Thành uỷ Thái Nguyên; Thị uỷ Phổ Yên; Huyện ủy Định Hóa; Đảng bộ Quân sự tỉnh…

Đơn cử, UBKT Thành uỷ Thái Nguyên đã cụ thể hoá việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương, của tỉnh bằng việc xây dựng kế hoạch KT-GS thi hành kỷ luật trong đảng theo từng năm và kế hoạch toàn khoá. Trong đó, UBKT Thành uỷ Thái Nguyên đã tập trung vào việc tiếp nhận và giải quyết các trường hợp khiếu nại kỷ luật đảng do các tổ chức đảng trực thuộc thực hiện để xem xét việc kỷ luật đã đúng, đủ theo quy định của Đảng hay chưa.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh, Chủ nhiệm UBKT Thành uỷ Thái Nguyên cho biết: Do làm tốt công tác KT-GS, thi hành kỷ luật trong đảng nên từ đầu nhiệm kỳ đến nay, UBKT của các tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ đã hoàn tất hồ sơ, tham mưu để cấp uỷ có thẩm quyền kỷ luật đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng. UBKT các cấp của Đảng bộ T.P Thái Nguyên đã nắm vững các quy định, văn bản hướng dẫn về chuyên môn của Đảng và các yêu cầu của công tác KT-GS, thi hành kỷ luật trong tình hình hiện nay. Cán bộ, đảng viên vi phạm được tổ chức xem xét, giải quyết theo đúng trình tự, đưa ra hình thức kỷ luật đúng mức, đúng tội nên không chỉ giữ nghiêm được kỷ luật của Đảng mà còn có tính giáo dục, răn đe rất cao.

Đối với UBKT của các đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ còn lại cũng đã cụ thể hoá văn bản chỉ đạo, tiến hành KT-GS định kỳ và theo từng chuyên đề. Kết quả của cả nhiệm kỳ vừa qua là cấp uỷ các cấp trong tỉnh đã tổ chức được nhiều cuộc kiểm tra và giám sát theo chương trình KT-GS của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Trong đó, cấp uỷ cấp huyện và cơ sở đã kiểm tra chuyên đề được gần 5 nghìn lượt tổ chức đảng và trên 1 vạn đảng viên về chấp hành nguyên tắc sinh hoạt đảng, lãnh đạo thực hiện nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chỉ thị, nghị quyết, quy định, quyết định, kết luận của cấp uỷ cấp trên; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và các nội dung có liên quan đến các cuộc kiểm tra. Đối với hoạt động giám sát, bên cạnh việc thực hiện các hoạt động thường xuyên, trong nhiệm kỳ qua, cấp uỷ các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã giám sát chuyên đề được hàng nghìn tổ chức đảng và đảng viên.  

Qua các cuộc KT-GS, cơ quan kiểm tra đảng các cấp trong tỉnh đã phát hiện được nhiều tổ chức, đảng viên vi phạm Điều lệ, nguyên tắc hoạt động của Đảng. Trên cơ sở kết quả KT-GS và tinh thần, thái độ của tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, cấp uỷ, chi bộ và UBKT các cấp trong tỉnh đã thi hành kỷ luật nhiều trường hợp vi phạm với các hình thức khác nhau. Đồng chí Nguyễn Văn Khoa, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ cho biết: Công tác KT-GS và thi hành kỷ luật trong đảng của Đảng bộ từ đầu nhiệm kỳ đến nay có sự đổi mới về nhận thức; quyết tâm cao nên cấp uỷ các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Phương pháp thực hiện đã được cấp uỷ các cấp trong tỉnh chọn lựa những nội dung trọng tâm, trọng điểm của địa phương, đơn vị để thực hiện. Do vậy, KT-GS luôn có sự chủ động và đạt được những kết quả đề ra là hướng dẫn, giúp đỡ tổ chức đảng, đảng viên vi phạm nhận thức rõ khuyết điểm và có hướng khắc phục, sửa chữa. Đồng thời, có hình thức kỷ luật phù hợp, đúng người, đúng tội nhằm giáo dục, răn đe, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng...

Công tác KT-GS, thi hành kỷ luật trong Đảng là việc làm thường xuyên, liên tục của các tổ chức đảng trong tỉnh và đây được coi là một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện việc củng cố, xây dựng, phát triển Đảng vững mạnh về mọi mặt. Từ đó, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển, đảm bảo an ninh - quốc phòng trên địa bàn.

Văn Hiến