Bồi dưỡng lý luận chính trị cho 94 học viên

Bồi dưỡng lý luận chính trị cho 94 học viên Đ/c Trần Xuân Hựu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trao phần thưởng cho 6 học viên xuất sắc nhất.

Chiều ngày 22/3, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng đợt I năm 2019. Dự lễ bế giảng có đồng chí Trần Xuân Hựu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ Khối; các đồng chí Phó Bí thư, trưởng các ban của Đảng ủy.

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng được tổ chức từ ngày 18 đến 22/3 với sự tham gia của 94 học viên đến từ 32 chi, đảng bộ trực thuộc. Trong thời gian học tập, các học viên được nghiên cứu 5 chuyên đề gồm: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; một số nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Mỗi chuyên đề đều được các báo cáo viên của Đảng ủy Khối lồng ghép những vấn đề thời sự, chính trị phù hợp. Qua đó, giúp các học viên có lập trường chính trị vững vàng; tích cực phấn đấu rèn luyện phẩm chất, đạo đức để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Kết thúc khóa học, 100% học viên đạt yêu cầu và được cấp giấy chứng nhận, trong đó có 26,5% học viên xếp loại giỏi, 67% học viên xếp loại khá, 6 học viên xuất sắc được Đảng ủy Khối khen thưởng.

Hằng Nga