647 đảng viên được trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng đợt 7-11

Thông tin từ Ban Tổ chức Tỉnh ủy, dịp Kỷ niệm 103 năm Ngày Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2020) năm nay, toàn tỉnh có 647 đảng viên được trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng, trong đó có 639 đảng viên được trao Huy hiệu Đảng và 8 trường hợp được truy tặng.

Cụ thể, có 1 đảng viên được nhận Huy hiệu 75 năm tuổi đảng ở Đảng bộ huyện Võ Nhai; 4 đảng viên nhận Huy hiệu 70 năm tuổi đảng ở Đảng bộ T.P Thái Nguyên, huyện Phú Bình và Đồng Hỷ; 14 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi đảng, 38 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi đảng; 119 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi đảng; 46 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 77 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 208 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi đảng; 140 đảng viên nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Đảng bộ T.P Thái Nguyên có 257 đảng viên được tặng Huy hiệu đảng dịp này, cao nhất so với các đảng bộ trực thuộc.

Duy Phương