Yêu cầu doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của pháp luật

Yêu cầu doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của pháp luật Dây chuyền sản xuất của Công ty CP Tấm lợp và Vật liệu xây dựng Thái Nguyên tạm ngừng hoạt động từ cuối năm 2019, gần 30 lao động tại đây phải nghỉ việc đang chờ hỗ trợ.

Trong Công văn gửi Báo Thái Nguyên và Công ty CP Tấm lợp và Vật liệu xây dựng Thái Nguyên (địa chỉ tại phường Chùa Hang, T.P Thái Nguyên), ngày 17-9, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội yêu cầu doanh nghiệp này thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ tiền lương ngừng việc cho người lao động theo quy định của pháp luật; báo cáo kết quả bằng văn bản về Sở trước ngày 30-9-2020.

Trước đó, từ đơn của tập thể người lao động Công ty CP Tấm lợp và Vật liệu xây dựng Thái Nguyên và phản ánh của Báo Thái Nguyên (qua bài “Doanh nghiệp dừng sản xuất: Công nhân mòn mỏi chờ chế độ”, đăng ngày 19-8-2020), Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã giao Thanh tra Sở xác minh. Nội dung xác minh là việc gần 30 lao động tại đây phải nghỉ việc từ cuối năm 2019 do Công ty thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và di chuyển địa điểm sản xuất theo quyết định của UBND T.P Thái Nguyên.

Trong phương án bồi thường cho doanh nghiệp có khoản hỗ trợ chế độ trợ cấp ngừng việc trên 503 triệu đồng. Tuy nhiên đến nay, Công ty mới trả tiền hỗ trợ ngừng việc cho người lao động được 1 tháng, với mức bình quân 2.855.000 đổng /1 lao động, thấp hơn mức lương tối thiểu vùng quy định là 575.000 đồng; đồng thời không giải thích rõ ràng cho người lao động. Đối chiếu với các quy định của pháp luật, việc Công ty CP Tấm lợp và Vật liệu xây dựng Thái Nguyên thực hiện chi trả chế độ cho người lao động như vậy là chưa đúng./

Trần Quyền