Võ Nhai: Tư vấn, giới thiệu việc làm cho gần 350 người

Võ Nhai: Tư vấn, giới thiệu việc làm cho gần 350 người Nhân viên tư vấn Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh tư vấn, giới thiệu việc làm cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, lao động bị mất việc làm ở xã Thượng Nung.

Từ ngày 2-6 đến 4-6, UBND huyện Võ Nhai phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh tổ chức 6 hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch COVID-19 tại các xã Sảng Mộc, Thượng Nung, Bình Long, Dân Tiến, Liên Minh và Tràng Xá.

Theo đó, người lao động có nhu cầu việc làm được tư vấn, giải đáp chính sách, pháp luật của Nhà nước về việc làm; cung cấp thông tin về thị trường lao động trong và ngoài nước; phỏng vấn, tuyển dụng ngay trong hội nghị. Qua các hội nghị, đã có gần 350 người được tư vấn, giới thiệu việc làm.

Đây là hoạt động thường xuyên của UBND huyện Võ Nhai nhằm mục đích giải quyết việc làm mới cho người lao động; tạo điều kiện gặp gỡ, tìm hiểu thông tin và đăng ký trực tiếp giữa người lao động, đơn vị đào tạo nghề, doanh nghiệp tuyển dụng; phổ biến chính sách ưu đãi về đào tạo nghề…

Hoàng Hưng