T.X Phổ Yên: Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo dưới 3%

Theo kết quả rà soát hộ nghèo cuối năm 2017, số hộ nghèo toàn T.X Phổ Yên là 2.156 hộ (5,2% tổng số hộ), giảm trên 4% so với năm 2016.

Có được kết quả trên là do các chính sách giảm nghèo được thị xã triển khai đồng bộ, phù hợp với nhu cầu, điều kiện thực tế của từng địa phương, hộ nghèo. Cụ thể, năm 2017, toàn thị xã có 1.366 hộ nghèo và cận nghèo được vay vốn phát triển kinh tế với số tiền trên 57 tỷ đồng; trích từ nguồn ngân sách thị xã số tiền 1,7 tỷ đồng chuyển sang Ngân hàng Chính sách Xã hội T.X Phổ Yên để tăng nguồn vốn vay giải quyết việc làm cho người dân; Trạm Khuyến nông đã hỗ trợ 20 con bò giống cho 20 hộ nghèo trên địa bàn với tổng kinh phí 308 triệu đồng. Đối với các hộ nghèo là dân tộc thiểu số, năm 2017, thị xã đã hỗ trợ đất sản xuất cho 4 hộ với kinh phí 60 triệu đồng; 497 hộ được hỗ trợ mua sắm nông cụ với số tiền hơn 2 tỷ đồng. Cùng với đó, thị xã đã thực hiện tốt việc chi trả trợ cấp hằng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội; trợ cấp cứu đói nhân đạo dịp Tết Nguyên đán cho hộ nghèo và một số chính sách khác như: hỗ trợ dịch vụ pháp lý, hỗ trợ tiền điện…  

Năm 2018, T.X Phổ Yên tiếp tục thực hiện tốt các chương trình, dự án hỗ trợ đối với các xã, xóm nghèo. Trong đó, ưu tiên đầu tư ngân sách cho xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế; thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm cho hộ nghèo và cận nghèo. Phấn đấu đến cuối năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới giai đoạn 2016-2020 giảm xuống dưới 3%.

 

Trịnh Phương