T.X Phổ Yên: Nhiều giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính

T.X Phổ Yên: Nhiều giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính Thủ tục hành chính được niêm yết công khai tại các phòng, ban thuộc trụ sở UBND Thị xã .

Là thị xã công nghiệp của tỉnh, những năm qua, T.X Phổ Yên đã quan tâm, triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC). Từ đó góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân.

Hiện nay, T.X Phổ Yên có 48 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và 6 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã. Trong 5 năm qua, thị xã đã cắt giảm, rút ngắn thời gian giải quyết của 2 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trong lĩnh vực tư pháp, Lao động - thương binh và xã hội.

Để có được kết quả trên, hằng năm, thị xã đã yêu cầu các phòng, ban, ngành chức năng thực hiện rà soát, đánh giá các TTHC thuộc lĩnh vực phạm vi quản lý của ngành nhằm kịp thời phát hiện, hủy bỏ và rút ngắn thời gian giải quyết TTHC. Bà Dương Thị Ngọc Mỹ, Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã cho hay: Theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ được thực hiện trong 3 ngày. Tuy nhiên, từ năm 2019, Phòng đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh và đã được rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục trên xuống còn 2 ngày.

Một trong những giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả công tác CCHC của T.X Phổ Yên đó là triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và phần mềm một cửa điện tử trong giải quyết TTHC. Theo ông Nguyễn Văn Dương, Phó Trưởng Phòng Nội vụ thị xã: Tính đến hết năm 2019, thị xã đã đầu tư trên 6 tỷ đồng lắp đặt cơ vật chất phục vụ cho việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Từ các nguồn kinh phí đầu tư này, hiện nay, 8/18 xã, phường được đầu tư xây dựng riêng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại trụ sở UBND; đồng thời được đầu tư lắp đặt trang thiết bị tại bộ phận “một cửa” như: Máy tính, máy quét tài liệu, thiết bị đánh giá sự hài lòng của người dân, lấy số thứ tự, tra cứu TTHC, tra cứu kết quả giải quyết hồ sơ...

Là một trong các địa phương của thị xã được đầu tư trang thiết bị đáp ứng nhu cầu giải quyết TTHC theo hướng hiện đại, ông Nguyễn Viết Đinh, Chủ tịch UBND xã Hồng Tiến cho biết: Thực hiện cơ chế “Một cửa, một cửa liên thông”, cán bộ, công chức cấp xã có thể giải quyết các thủ tục trên máy tính; người dân đến giải quyết TTHC và chờ lấy kết quả ngay tại Bộ phận “một cửa” mà không phải mất thời gian đi lại nhiều lần khi đến giải quyết các TTHC. Ngoài ra, tại Bộ phận “Một cửa” được lắp đặt camera kết nối trực tuyến để chịu sự giám sát của đồng chí Chủ tịch UBND xã; các loại phí niêm yết công khai, minh bạch...

Bà Hứa Thị Hoa, ở xóm Đấp 3, xã Đắc Sơn, cho biết: Khi đến làm TTHC tại Bộ phận “một cửa, một cửa liên thông” của UBND xã, chúng tôi được cán bộ, công chức hướng dẫn rất tận tình, cụ thể. Nếu trong trường hợp cán bộ, công chức đang thực hiện giao dịch thì có thể dùng máy KiosK thông tin dịch vụ công tại đó để tra cứu TTHC, đăng ký giao dịch hoặc tra cứu kết quả giải quyết hồ sơ rất thuận lợi và không mất thời gian chờ đợi. Còn ông Nguyễn Ngọc Hiên, Hợp tác xã Dịch vụ Môi trường Phổ Yên (phường Ba Hàng) chia sẻ: "Hiện nay, T.X Phổ Yên đã đưa vào áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Theo đó, những đơn vị như chúng tôi có thể truy cập vào cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh để thực hiện các TTHC qua mạng như đăng ký, thành lập hoạt động hợp tác xã, thành lập chi nhánh, địa điểm kinh doanh... mà không phải đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của thị xã. Do đó, tiết kiệm được thời gian, chi phí so với trước rất nhiều".

Ngoài các giải pháp trọng tâm chính trên, để nâng cao hiệu quả công tác CCHC, thị xã cũng thực hiện đồng bộ việc công khai 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của thị xã và 18/18 xã, phường; triển khai chấm điểm chỉ số CCHC đối với các xã, phường theo quy định; tuyên truyền CCHC bằng nhiều hình thức… Nhờ đó, từ năm 2015 đến nay, toàn Thị xã đã tiếp nhận và giải quyết được 1.017 nghìn hồ sơ. Trong đó, hồ sơ giải quyết đúng hạn chiếm 99,71%. Với kết quả này, từ năm 2016 đến nay, T.X Phổ Yên luôn đứng tốp đầu của tỉnh về chỉ số CCHC cấp huyện.

Ông Bùi Văn Lương, Chủ tịch UBND thị xã đánh giá: Việc nâng cao CCHC của Thị xã đã góp phần giúp địa phương phát triển KT-XH, trở thành đô thị loại III và tiếp tục trên đà phát triển để trở thành đô thị loại I. Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực thì công tác CCHC trên địa bàn vẫn còn một số các tồn tại, như: Hiện nay, tỷ lệ người dân giải quyết các TTHC thông qua dịch vụ công trực tuyến vẫn còn hạn chế; cơ sở vật chất tại “bộ phận” một cửa ở một số xã, phường vẫn chưa được đầu tư đồng bộ, khoa học và hiện đại… Trong năm 2020, thị xã sẽ tiếp tục rà soát để bố trí ngân sách đầu tư xây mới hoặc sửa chữa; tăng cường tuyên truyền và ứng dụng công nghệ thông tin vào CCHC nhằm nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4…

Hoàng Cường