T.X Phổ Yên: Chi trả trên 20 tỷ đồng tiền trợ cấp cho đối tượng bảo trợ xã hội

Từ đầu năm đến nay, T.X Phổ Yên đã thực hiện chi trả trợ cấp trong quý I năm 2018 kịp thời cho 5.321 đối tượng bảo trợ với số tiền gần 20 tỷ đồng; thực hiện truy lĩnh tăng trợ cấp theo Thông tư 06/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội với tổng số tiền trên 6,1 tỷ đồng.

Cùng với đó, các cơ quan chuyên môn của thị xã cũng đã cấp 15.512 thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng người có công, người nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số, trẻ em dưới 6 tuổi… Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán 2018, thị xã đã tặng 10.658 suất quà cho hộ nghèo, các đối tượng chính sách xã hội, người có công, người lang thang cơ nhỡ…với tổng kinh phí hơn 3,3 tỷ đồng (từ nguồn ngân sách thị xã); thực hiện trợ cấp cứu đói cho 145 hộ (407 nhân khẩu) với tổng số tiền trợ cấp trên 73 triệu đồng… Đồng thời, giải quyết việc làm mới cho hơn 2.000 lao động (đạt 50% kế hoạch năm)…

Để nâng cao hiệu quả thực hiện công tác an sinh xã hội, thị xã sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra, rà soát hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn để động viên, hỗ trợ kịp thời. Chú trọng công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động. Đồng thời, phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện tốt các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, đảm bảo quyền và lợi ích người lao động…

 

Trịnh Phương