Triển khai kế hoạch tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19

Triển khai kế hoạch tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19

Ngày 6-3, Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với 700 điểm cầu ở các tỉnh, thành phố để triển khai kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, tập huấn toàn tuyến trên toàn quốc trong vấn đề hướng dẫn tiếp nhận, sử dụng, bảo quản vắc xin, cũng như xử lý tai biến sau tiêm… Bộ Trưởng Nguyễn Thanh Long chủ trì Hội nghị.

Tại điểm cầu Thái Nguyên, ngoài điểm cầu chính có sự tham dự của lãnh đạo sở Y tế, các đơn vị trực thuộc của sở còn có nhiều điểm cầu tại tuyến huyện, bệnh viện Trung ương Thái Nguyên (ảnh)...

Hội nghị trực tuyến lần này đã hướng dẫn tiếp nhận, phân phối và sử dụng vắc-xin phòng COVID-19. Trong đó đặc biệt lưu tâm đến các nội dung như: Đối tượng ưu tiêm tiêm chủng, tiếp nhận, vận chuyển, phân phối và vật tư tiêm chủng vắc-xin. Tại Hội nghị, nội dung về tập huấn, truyền thông, triển khai tiêm chủng và tổ chức thực hiện… cũng được thông tin khá cụ thể. Tới đây, việc tiêm phòng sẽ được ưu tiên thực hiện tại 21 bệnh viện trong cả nước.

Để thực hiện tiêm vắc-xin phòng COVID-19 kịp thời, Bộ Y tế đã xây dựng kế hoạch cụ thể tại Quyết định số 1210, ngày 9-2 về việc phê duyệt Kế hoạch tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022 do COVAX Facility hỗ trợ...  

Cụ thể, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) chủ trì hướng dẫn việc triển khai kế hoạch tiêm chủng cho các tỉnh, thành phố từ ngày 5-3 đến 7/3/2021.Trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố tổng hợp danh sách đơn vị tiêm chủng, số lượng đối tượng tiêm chủng tại các tỉnh, thành phố và thông báo cho Cục Y tế dự phòng, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để được cung ứng vắc-xin COVID-19. Thời gian triển khai từ 7-3 đến 10-3. Trên cơ sở kế hoạch của Bộ Y tế, Sở y tế các tỉnh, thành phố chủ trì xây dựng kế hoạch sử dụng vắc-xin COVID-19 tại địa phương và chỉ đạo việc lập danh sách đối tượng tiêm theo nhóm nguy cơ trong vòng 7 ngày sau khi Bộ Y tế ban hành Kế hoạch tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản và sử dụng vắc-xin phòng COVID-19...

Theo Bộ Trưởng Nguyễn Thanh Long, vì là vắc-xin mới nên việc triển khai tiêm phòng sẽ rất thận trọng. Quá trình tiêm phòng, Bộ yêu cầu các các cơ sở y tế phải tuân thủ các quy định về việc tiếp nhận, bảo quản, sử dụng vắc-xin, xử lý tai biến sau tiêm. Đồng chí cũng nhấn mạnh, song song với công tác tiêm chủng, các địa phương vẫn phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu được lợi ích của việc tiêm phòng và tích cực hưởng ứng…

Tùng Lâm