Sở Lao động-Thương binh và Xã hội:
Triển khai công tác lao động, người có công và xã hội năm 2020

Triển khai công tác lao động, người có công và xã hội năm 2020

Ngày 14-1, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác lao động, người có công và xã hội năm 2020.

Trong năm 2020, ngành Lao động -Thương binh và Xã hội phấn đấu tạo việc làm tăng thêm cho 15.000 người trở lên. Song song với đó là thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về các lĩnh vực lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, việc làm, an toàn lao động… Các cơ sở đào tạo nghề phấn đấu tuyển sinh đạt 40.000 người, nâng tỷ lệ lao động đã qua đào tạo của tỉnh đạt 70%. Sở tiếp tục triển khai tốt công tác giảm nghèo, các mô hình, giải pháp hỗ trợ hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống, phấn đấu giảm 1,25% số hộ nghèo trở lên. Trong lĩnh vực người có công, duy trì 99,7% hộ chính sách người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư nơi cư trú… Toàn tỉnh phấn đấu đến hết năm 2020 có 90,5% xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em…

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2019, ngành Lao động-Thương binh và Xã hội đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra. Toàn tỉnh đã tạo việc làm tăng thêm cho 24.744 người (vượt 165% kế hoạch), trong đó xuất khẩu lao động là 1.702 người (vượt trên 17% kế hoạch). Đến thời điểm này, tỷ lệ lao động đã qua đào tạo của toàn tỉnh đạt 68,8%. Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều) còn 4,35% (giảm 2,04% so với năm 2018). Các công tác chăm sóc người có công, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, phòng chống tệ nạn xã hội… tiếp tục được quan tâm thực hiện hiệu quả.

Nhân dịp này, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã tổ chức khen thưởng cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2019 (ảnh).

Khánh Huyền