Triển khai Chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục”

Nhằm tạo môi trường để thanh niên, trí thức trẻ thực hiện, đề xuất các công trình, sáng kiến góp phần đổi mới giáo dục, ngày 22-8, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” năm 2019.

Chương trình nhằm tìm kiếm các công trình, sáng kiến thuộc 3 nhóm nội dung: Đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập; sáng chế công cụ phục vụ giảng dạy và học tập, nghiên cứu; công trình nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học giáo dục. Các công trình, sáng kiến sẽ được lựa chọn dựa trên tính mới và tính khả thi bởi Hội đồng các giám khảo có uy tín trong các lĩnh vực giảng dạy, quản lý giáo dục, phản biện xã hội.

Tác giả, nhóm tác giả tham gia gửi hồ sơ về địa chỉ email: trithuctrevigiaoduc@gmail.com đến hết ngày 30-9-2019. Các tác phẩm được tham gia bình chọn hằng tháng tại website: https://www.trithuctre.doanthanhnien.vn đến hết ngày 30-10-2019.

Ban tổ chức sẽ trao giải thưởng cho tối đa 15 công trình, sáng kiến được vào vòng chung kết, trong đó Giải thưởng “Tri thức trẻ vì giáo dục” được trao tặng cho tối đa 5 công trình, sáng kiến xuất sắc, tiêu biểu. Phần thưởng gồm: Kỷ niệm chương “Tuổi trẻ sáng tạo” của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tiền thưởng 100 triệu đồng/1 công trình, sáng kiến.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức sẽ trao Giải thưởng “Cống hiến” gồm Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tiền thưởng 10 triệu đồng/1 công trình, sáng kiến cho các công trình còn lại được vào vòng Chung kết và một số giải thưởng phụ khác.

Huy Toản