Trên 9,1 tỷ đồng ủng hộ “Tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2019”

Nhằm chia sẻ với các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, “Tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2019” được tỉnh ấn định tổ chức từ ngày 16/01 đến 22/01/2019.

Cho đến thời điểm hiện tại, đã có rất nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương… tổ chức phát động rộng rãi trong toàn thể cán bộ, công chức, người lao động ủng hộ và đăng ký các hình thức ủng hộ, hỗ trợ các xã thuộc khu vực II, III của tỉnh.

Tính đến 18h30 ngày 11/01/2019, các sở, ban, ngành, địa phương, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, các tập thể, cá nhân… đăng ký ủng hộ với số tiền trên 9,1 tỷ đồng. Nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã trực tiếp đăng ký tặng quà các xã như: Sở Giáo dục & Đào tạo đăng ký ủng hộ, hỗ trợ 120 triệu đồng cho xã Tràng Xá (Võ Nhai); Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch ủng hộ, hỗ trợ 160 triệu đồng cho xã Bình Thành (Định Hóa); Cục Thuế tỉnh ủng hộ, hỗ trợ 175 triệu đồng cho xã Văn Lăng (Đồng Hỷ); Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên ủng hộ, hỗ trợ 300 triệu đồng cho các xã Yên Lạc, Phú Đô (Phú Lương), Huống Thượng (T.P Thái Nguyên) và bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Viện; Công ty cổ phần Tập đoàn Bắc Hà ủng hộ 200 triệu đồng cho xã Tân Long (Đồng Hỷ)…

Hằng Nga