Trên 1.222.000 người tham gia bảo hiểm

Trên 1.222.000 người tham gia bảo hiểm Trong năm 2017, BHXH tỉnh đã giải quyết chế độ BHXH cho 185.674 lượt người, tăng 14,7% so với năm 2016.

Trong năm 2017, toàn tỉnh đã có 1.222.589 người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (BHXH, BHYT, BHTN), đạt 100,12% kế hoạch, BHXH Việt Nam giao, là một trong những tỉnh, thành phố đạt kế hoạch cao nhất toàn quốc. Đặc biệt, riêng trong lĩnh vực BHYT có 1.218.654 người tham gia, đạt tỷ lệ bao phủ 97,8%, cao nhất từ trước đến nay.

Cũng trong năm 2017, BHXH tỉnh đã cấp 72.324 sổ BHXH cho người lao động tham gia BHXH, trong đó, cấp mới 45.336 sổ; cấp lại 26.988 sổ. Ngoài ra, trong năm BHXH tỉnh cũng thu được trên 4.609 tỷ đồng, đạt 103,08% kế hoạch năm, tăng 13,55% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó, thu BHXH bắt buộc đạt trên 3.044 tỷ đồng; Thu BHYT đạt trên 1.312 tỷ đồng. Cũng trong năm 2017, BHXH tỉnh đã rà soát, bàn giao sổ BHXH cho 154.448 người lao động trên địa bàn toàn tỉnh, đạt 64,55%.

Xuân Hải