T.P Sông Công: Hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm lợn khỏe để xuất bán

Thực hiện kết luận của Thường trực Thành ủy Sông Công về công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi, từ ngày 5-6 đến nay, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp Thành phố đã phối hợp với Trung tâm Chẩn đoán xét nghiệm (Cục Thú y Trung ương) và Chi cục Chăn nuôi thú ý tỉnh lấy mẫu xét nghiệm đối với đàn lợn khỏe, đủ điều kiện xuất bán trên địa bàn nhằm hỗ trợ người chăn nuôi nhanh chóng xuất bán lợn không bị nhiễm dịch bệnh.

Theo đó, Trung tâm đã lấy tổng số 21 mẫu huyết thanh lợn khỏe mạnh (tính đến thời điểm xuất bán) của 19 hộ gia đình có. Số lượng lợn đã được xuất bán sau khi có kết quả là 258 con, giá trị kinh tế trên 825 triệu đồng.

Được biết, toàn bộ kinh phí cho việc lấy mẫu xét nghiệm do UBND Thành phố hỗ trợ từ nguồn ngân sách Nhà nước, số tiền 826.000 đồng/mẫu.

Vi Vân