Tọa đàm về bảo vệ nguồn nước và môi trường

Chiều 20-2, tại Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, Hội Nước sạch và Môi trường tỉnh tổ chức buổi Tọa đàm về bảo vệ nguồn nước và môi trường. Đây là hoạt động nhằm đánh giá lại kết quả hoạt động qua 15 năm thành lập và phát triển. Tham dự có lãnh đạo Hội Nước sạch và Môi trường trung ương, các thế hệ lãnh đạo và các hội viên Hội Nước sạch và Môi trường tỉnh…

Tại buổi Tọa đàm, các đại biểu đã được nghe về kết quả sau 15 năm hoạt động, đến nay, Hội Nước sạch và Môi trường tỉnh đã tổ chức, triển khai kịp thời, đầy đủ các chủ trương và các văn bản hướng dẫn của cấp trên; tham gia, phối hợp, tư vấn xây dựng các dự án cấp nước sạch đô thị; thực hiện chủ trương xã hội hóa cấp nước sạch.

Tính đến hết năm 2018, trên 91% số hộ dân nông thôn được sử dụng  nước sạch sinh hoạt; trên 90% trường học được cấp nước sạch; gần 100% cơ sở y tế, bệnh viện có đủ nước sạch; công tác vệ sinh môi trường nông thôn đạt gần 70% hộ gia đình có nhà tiêu và chuồng trại chăn nuôi gia súc hợp vệ sinh…

Các đại biểu cùng trao đổi thực trạng, về vấn đề kiểm soát ô nhiễm môi trường trên địa bàn; trao đổi kinh nghiệm giải quyết, xử lý kịp thời các vấn đề môi trường phát sinh; ứng phó, xử lý, khắc phục các sự cố, vụ việc gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt là công tác quản lý, vận hành các công trình cấp nước sạch, công trình vệ sinh môi…

Nhân dịp này, Hội đã kết nạp 2 thành viên, trong đó 1 thành viên tập thể và 1 thành viên cá nhân tham gia tổ chức Hội.

Q.P