Tổ chức công đoàn chung tay xây dựng nông thôn mới

Tổ chức công đoàn chung tay xây dựng nông thôn mới Đoàn viên Công đoàn cơ sở xã Dương Thành đã phối hợp vận động người dân xóm Nguộn thực hiện mô hình trồng hoa Tết.

Với nhiều cách làm hay, sáng tạo, thời gian qua, các cấp công đoàn huyện Phú Bình đã có nhiều đóng góp trong phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) ở địa phương.

Anh Dương Văn Toàn, Chủ tịch Công đoàn cơ sở xã Dương Thành chia sẻ: Để góp phần hoàn thành tiêu chí môi trường, hằng tháng, chúng tôi phân công đoàn viên phụ trách các xóm đến tận nơi vận động và trực tiếp tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm, trồng hoa ven đường cùng nhân dân. Công đoàn cơ sở xã phối hợp với công đoàn của các nhà trường, trạm y tế trên địa bàn xây dựng lò đốt rác thải tập trung và mời nhân dân đến giám sát, kiểm tra. Sau đó, chúng tôi tiếp tục vận động các hộ gia đình xây dựng lò đốt rác thải. Đến nay, toàn xã đã có trên 1.500 lò đốt rác gia đình, 56 lò đốt rác tập thể tại các xóm, cơ quan, đơn vị. Thời điểm này, theo kết quả tự đánh giá, xã đã đạt tiêu chí môi trường.

Còn anh Trần Văn Thuận, Chủ tịch Công đoàn cơ sở xã Tân Đức cho hay: Điểm thuận lợi là 100% thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng NTM của xã đều là đoàn viên công đoàn. Nhờ am hiểu địa bàn, hiểu phong tục, nếp sinh hoạt của người dân địa phương nên việc tuyên truyền, vận động người dân tham gia xây dựng NTM có nhiều thuận lợi. Công đoàn cơ sở xã đã phát động phong trào thi đua trong đơn vị; cam kết thi đua giữa công đoàn với các đơn vị trên địa bàn, giữa từng đoàn viên với tổ chức công đoàn về tham gia chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, bảo vệ môi trường, làm đường giao thông thôn xóm. Chúng tôi còn triển khai cuộc vận động “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính”, thực hiện văn hoá giao tiếp công sở, giải quyết nhanh gọn các giao dịch với nhân dân, được nhân dân ghi nhận và đánh giá cao. Tháng 4-2018, xã Tân Đức chính thức đón nhận đón nhận danh hiệu “ Xã đạt chuẩn nông thôn mới”. Xã cũng được được tỉnh Thái Nguyên chọn làm xã điểm xây dựng NTM kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020.

Được biết, thời gian qua, trong số 6 phong trào thi đua của toàn Ngành, các cấp công đoàn huyện Phú Bình xác định đặt trọng tâm vào phong trào “Phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn”. Liên đoàn Lao động huyện đã chỉ đạo các cấp công đoàn mỗi đơn vị thực hiện một phần việc cụ thể để xây dựng NTM và đó cũng là tiêu chí bình xét thi đua tổ chức công đoàn hàng năm. Đồng thời, mỗi đoàn viên công đoàn đều phải có ý thức đi đầu trong vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM, như: Chấp hành việc giải tỏa hành lang giao thông, hiến đất, đóng góp kinh phí, ngày công... để làm đường giao thông, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội.

Mỗi công đoàn cơ sở đều phát huy hiệu quả các phần việc cụ thể, như: Xây dựng quy hoạch, đề án phát triển sản xuất; đẩy nhanh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; chuyển dịch cơ cấu mùa vụ, cơ cấu giống, phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa; quản lý dịch bệnh nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân...

Nhiệm kỳ 2013-2018, các cấp công đoàn trên địa bàn huyện Phú Bình đã thực hiện được trên 40 công trình phần việc với tổng kinh phí trên 400 triệu đồng, góp phần xây dựng NTM ở địa phương. Qua đó, góp phần vào việc hoàn thành Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng NTM tại 10 xã. Năm 2018, Phú Bình có 4 xã phấn đầu về đích NTM.

Chị Dương Thị Huệ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Phú Bình thông tin: Thời gian tới, các cấp công đoàn huyện sẽ tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân, viên chức, lao động hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng và trách nhiệm trong việc tham gia xây dựng NTM. Từ đó, phát huy tốt hơn nữa vai trò của đoàn viên công đoàn trong tham gia xây dựng NTM. Đồng thời, phản ánh kịp thời những ý kiến, kiến nghị của nhân dân, đề xuất đến các cấp có thẩm quyền nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai xây dựng NTM; tăng cường tập huấn nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở về hoạt động của ban thanh tra nhân dân, góp phần đẩy nhanh tiến độ, hiệu quả thực hiện chương trình xây dựng NTM trên địa bàn…

Khánh Huyền