Tính đến ngày 1-4-2019: Tổng số dân của Việt Nam hơn 96,2 triệu người

Tính đến ngày 1-4-2019: Tổng số dân của Việt Nam hơn 96,2 triệu người Các đại biểu tại điểm cầu Thái Nguyên.

Sáng 11-7, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra (TĐT) dân số và nhà ở Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc công bố kết quả sơ bộ TĐT dân số và nhà ở năm 2019. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo TĐT dân số và nhà ở Trung ương chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo TĐT dân số và nhà ở Thái Nguyên dự tại điểm cầu Hà Nội.

Phát biểu khai mạc, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ khẳng định, kết quả cuộc TĐT dân số và nhà ở là nguồn thông tin chủ yếu, tin cậy về tình hình dân số, nhân khẩu học, tình hình nhà ở, dân cư, đáp ứng mục tiêu thống kê, phục vụ nhu cầu thông tin của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và các địa phương nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật, chiến lược, chính sách về kinh tế - xã hội nói chung, đặc biệt về dân số và nhà ở.

Theo kết quả sơ bộ của cuộc TĐT, tổng số dân của Việt Nam vào thời điểm 0 giờ ngày 1-4-2019 (thời điểm bắt đầu thực hiện TĐT) là 96.208.984 người (trong đó nam hơn 47,8 triệu người (chiếm 49,8%) và dân số nữ là hơn 48,3 triệu người (chiếm 50,2%). Với kết quả này, Việt Nam là quốc gia đông dân thứ 15 trên thế giới và thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á. So với năm 2009, vị trí của Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á giữ nguyên và giảm 2 bậc so với các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Sau 10 năm từ năm 2009, quy mô dân số Việt Nam tăng thêm 10,4 triệu người, tỷ lệ tăng bình quân là 1,14%/năm, giảm nhẹ so với giai đoạn 10 năm trước (1,18%/năm). Thái Nguyên có số dân là 1.286.751 người (trong đó nam 629.197, nữ 657.554 người), tỷ lệ tăng bình quân giai đoạn 2009-2019 là 1,36%.

Kết quả TĐT cho thấy, Việt Nam có mật độ dân số cao với mức 290 người/km2, tăng 31 người/km2 so với năm 2009. Hà Nội và T.P Hồ Chí Minh là hai địa phương có mật độ dân số cao nhất cả nước, tương ứng là 2.398 người/km2 và 4.363 người/km2. Trong 10 năm qua, quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh và rộng khắp tại nhiều địa phương làm gia tăng dân số ở khu vực thành thị. Năm 2019, có hơn 33 triệu người sống ở khu vực thành thị (chiếm 34,4%), ở khu vực nông thôn là hơn 63,1 triệu người (chiếm 65,6%).

Tại thời điểm TĐT, cả nước có hơn 26,8 triệu hộ dân cư, tăng 4,4 triệu hộ so với năm 2009. Bình quân mỗi hộ có 3,5 người, thấp hơn 0,3 người so với năm 2009. Hầu hết hộ dân đều đang sống trong nhà kiên cố hoặc bán kiên cố (93,1%). Diện tích nhà ở bình quân là 23,5m2/người, cao hơn 6,8m2/người so với 10 năm trước. Tuy nhiên, vẫn còn 4.800 hộ không có nhà ở.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh gia cao sự phối hợp của các cấp, ngành địa phương trong việc triển khai, thực hiện cuộc TĐT và kết quả chính thức sẽ được công bố vào cuối năm 2019. Các địa phương tổ chức công bố kết quả cuộc TĐT vào cuối năm 2019, chậm nhất là trong quý 1 năm 2020…

M.P