Tiếp tục rà soát, hỗ trợ đối tượng khó khăn

Tiếp tục chương trình giám sát về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, chiều 3-6, Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ tỉnh đã làm việc với T.P Thái Nguyên.

Thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, T.P Thái Nguyên đã rà soát, lập danh sách và đến ngày 29-5 đã hỗ trợ trên 9.900 đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội, người có công, hộ nghèo, cận nghèo với số tiền trên 15,2 tỷ đồng. Đến nay, Thành phố chưa nhận được đơn thư khiếu kiện về vấn đề này. Thành phố đang thực hiện công tác rà soát, hỗ trợ hộ kinh doanh có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm (được xác định tại thời điểm ngày 15/1/2020), tạm ngừng kinh doanh từ ngày 1/4/2020; người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp...

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát đề nghị thời gian tới Thành phố tiếp tục tăng cường tuyên truyền và thực hiện hiệu quả công tác này nhằm đảm bảo tất cả đối tượng khó khăn thuộc diện hỗ trợ được hưởng đầy đủ theo quy định.

Trước đó, Đoàn giám sát đã làm việc với phường Hoàng Văn Thụ (T.P Thái Nguyên) về nội dung này.

Q.T