Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quốc phòng địa phương

Năm qua, huyện Phú Bình đã triển khai toàn diện các mặt công tác quốc phòng địa phương, chỉ đạo lực lượng vũ trang địa phương hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Các xã, thị trấn đã quán triệt nghiêm túc các Chỉ thị của Huyện ủy, UBND huyện về việc tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2017. Cùng với việc tổ chức diễn tập các nội dung theo cơ chế và diễn tập thực binh, các đơn vị đã tổ chức huy động lực lượng, phương tiện đồng loạt ra quân củng cố khu vực phòng thủ, tu sửa đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp ở địa phương. Kết quả, toàn huyện đã huy động được gần 46.500 ngày công, trong đó lực lượng dân quân thực hiện trên 3.100 ngày công; tu sửa đường giao thông được trên 150km, vận động nhân dân hiến gần 1.000m2 đất để xây dựng các công trình công cộng…

Năm 2018 huyện Phú Bình sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng an ninh. Bố trí đầy đủ cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách quản lý công tác này theo quy định. Khảo sát nắm chắc các đối tượng trong diện phải bồi dưỡng kiên thức quốc phòng - an ninh để tổ chức bồi dưỡng và cử cán bộ đi bồi dưỡng kiến thức bảo đảm 100% chỉ tiêu kế hoạch.

Quỳnh Trang