Thuê bao điện thoại di động đạt tỷ lệ 100/100 dân

Thuê bao điện thoại di động đạt tỷ lệ 100/100 dân Người dân thị trấn Sông Cầu (Đồng Hỷ) theo dõi diễn biến thời tiết thông qua thiết bị di động cá nhân được kết nối với Trạm quan trắc thời tiết thông minh iMETOS.

Toàn tỉnh hiện có 11 đơn vị cung ứng dịch vụ bưu chính với 225 điểm phục vụ. Cùng với đó, trên địa bàn có 128 điểm bưu điện văn hóa xã, 47 bưu cục. Thời gian qua, các doanh nghiệp hoạt đông trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ bưu chính đã đầu tư cơ sở hạ tầng, mở rộng mạng lưới, đẩy mạnh các dịch vụ chất lượng cao. Nhờ vậy mà doanh thu của các doanh nghiệp này đã tăng 23% so với cùng kỳ năm 2019 (doanh thu đạt hơn 200 tỷ đồng).

Số điểm thu, phát sóng điện thoại di động trên địa bàn tỉnh cũng tăng 50% so với năm 2015. Toàn tỉnh hiện có 1.600 điểm thu, phát sóng điện thoại di động, cung cấp dịch vụ điện thoại di động 2G, 3G, 4G. Mạng lưới cáp quang được kéo đến 100% các xã, thị trấn; 94% xóm, bản được cung cấp dịch vụ truy cập Internet và truyền hình qua cáp quang.

Tổng số thuê bao điện thoại di động trên địa bàn tỉnh là 1.198.108 thuê bao, đạt tỷ lệ xấp xỉ 100 thuê bao/100 dân. Trong đó có 894.666 thuê bao sử dụng dịch vụ truy nhập Internet (3G và 4G). Tổng doanh thu dịch vụ viễn thông đạt trên 1.600 tỷ đồng.

Kim Ngân