Tạo việc làm ổn định cho gần 3.000 lao động

Tạo việc làm ổn định cho gần 3.000 lao động

Chiều 9-10, tại Khu đô thị Crown Villas (T.P Thái Nguyên), Hội Doanh nhân Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức Kỷ niệm 15 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2019).

Hội Doanh nhân CCB tỉnh hiện có 160 hội viên tham gia sinh hoạt. Sau 3 năm đi vào hoạt động (từ năm 2016), Hội Doanh nhân CCB tỉnh cũng như các hội viên luôn thể hiện vai trò chủ động, tích cực trong sản xuất kinh doanh; quan tâm tư vấn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các hội viên, tham gia các hoạt động đối ngoại, tăng cường quảng bá  hình ảnh doanh nghiệp; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh…

9 tháng của năm 2019, kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nhân CCB tỉnh đạt gần 20.000 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước hàng trăm tỷ đồng; tạo công ăn việc làm cho gần 3.000 lao động với mức lương bình quân 6,5 triệu đồng/người/tháng; không có doanh nghiệp nào nợ đọng thuế, nợ bảo hiểm xã hội. Ngoài ra, Hội còn động viên các doanh nghiệp ủng hộ các quỹ an sinh xã hội trên 1 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, ủng hộ các quỹ từ thiện nhân đạo...

Tại lễ kỷ niệm, Hội doanh nhân CCB tỉnh đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác Hội và tổ chức kết nạp hội viên mới.

Minh Phương