Sức sống một phong trào

Sức sống một phong trào Bằng nhiều nguồn hỗ trợ, đến nay toàn tỉnh đã có gần 2.700 xóm, tổ dân phố xây dựng được nhà văn hóa. Trong ảnh: Nhà văn hóa xóm Trung Thần, xã Hóa Trung (Đồng Hỷ) vừa được khánh thành, đưa vào sử dụng với kinh phí xây dựng trên 750 triệu đồng. Ảnh: Kim Oanh.

Từ nhiều năm nay, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (viết tắt là Phong trào) đã lan tỏa, phát triển sâu rộng trong đời sống nhân dân. Sức sống của Phong trào được thể hiện bằng việc số hộ, số xóm, tổ dân phố và cơ quan, đơn vị đăng ký tham gia thực hiện năm sau luôn cao hơn năm trước. Kết quả của Phong trào góp phần quan trọng nâng cao đời sống mọi mặt trong nhân dân; tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh được ổn định...

Theo đánh giá của đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL), Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo (BCĐ) Phong trào của tỉnh: Phong trào có sức lan tỏa mạnh mẽ và ngấm sâu vào đời sống xã hội là do từ cơ sở, BCĐ Phong trào các cấp đã phát huy được tinh thần dân chủ, công khai trong việc chấm điểm thi đua tới từng hộ, công tâm trong bình xét từng tiêu chí, rồi trên cơ sở đó tiến hành bình xét, công nhận gia đình văn hóa. Nhờ được thực hiện dân chủ, khách quan, người dân cảm thấy bản thân mình và gia đình được tôn trọng. Hơn nữa là việc bình xét danh hiệu từ cơ sở được thực hiện nghiêm túc, không thiên vị, đúng thực chất thi đua nên người dân thấy trân trọng, tự nguyện đăng ký và tham gia thực hiện Phong trào nghiêm túc...

Theo số liệu tổng hợp của BCĐ Phong trào tỉnh: Trong 3 năm gần đây, số hộ, xóm, tổ dân phố, cơ quan đạt danh hiệu văn hóa luôn đạt cao. Cụ thể, năm 2016 có 270.461 hộ, 2.531 xóm, tổ dân phố và 1.491 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt văn hóa; năm 2017 có 279.255 hộ, 2.408 xóm, tổ dân phố và 1.590 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt văn hóa; năm 2018 có 285.824 hộ, 2.486 xóm, tổ dân phố đạt và 1.572 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu này. Cũng trong 3 năm qua, toàn tỉnh đã có 11.924 lượt gương người tốt - việc tốt, cá nhân, tập thể tiêu biểu ở các cấp được Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ngành và tỉnh khen thưởng.

Trao đổi với chúng tôi, bà Hà Mai Hiên, Phó trưởng phòng Xây dựng đời sống văn hóa và gia đình (Sở VH-TT&DL) cho biết: Để đạt được kết quả này, BCĐ Phong trào từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên được kiện toàn. Hầu hết BCĐ các cấp đều xây dựng được quy chế hoạt động, đồng thời đề ra được giải pháp, hình thức tích cực để hướng dẫn cho nhân dân tham gia Phong trào đạt kết quả... Qua tìm hiểu chúng tôi còn được biết thêm: Trong 3 năm vừa qua, BCĐ Phong trào tỉnh đã tổ chức 3 hội nghị đánh giá, thực hiện nhiệm vụ và triển khai kế hoạch hoạt động cấp tỉnh; tổ chức 5 đợt làm việc, kiểm tra đánh giá việc triển khai thực hiện của BCĐ Phong trào cấp huyện, cấp xã, qua đó phát hiện những biểu hiện hạn chế tồn tại để kịp thời khắc phục. Đặc biệt những vướng mắc trong nhân dân đều được giải quyết kịp thời, hạn chế khiếu kiện, khiếu nại vượt cấp. Qua đó động viên, khuyến khích các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, như hiến đất làm đường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; làm kinh tế giỏi; xây dựng gia đình văn hóa.

Bằng cách đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, như việc tổ chức hội nghị chuyên đề về Phong trào; hệ thống pa nô, áp phích, băng rôn, các chương trình thông tin lưu động và thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao đã từng bước nâng cao nhận thức cho nhân dân về Phong trào. Từ năm 2016 đến 2018, phòng chức năng của Sở VH-TT&DL đã biên tập, in ấn, phát hành trên 18.000 cuốn sách có nội dung hướng dẫn thực hiện Phong trào; xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt… góp phần nâng cao nhận thức cho người dân, làm cho mọi người hiểu đúng và nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nâng cao tinh thần cảnh giác của người dân trước các luận điệu xuyên tạc của thế lực thù địch. Cổ vũ, khuyến khích mọi người dân đồng thuận, tích cực tham gia Phong trào, khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn hoạn nạn. Bà Hà Mai Hiên cho biết thêm: Trong 3 năm các cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh đã quyên góp được gần 50 tỷ đồng để hỗ trợ, làm mới 860 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo. Quỹ Vì người nghèo và an sinh xã hội của tỉnh huy động được hơn 238 tỷ đồng, hỗ trợ, trao học bổng cho 37.905 học sinh con hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền 15 tỷ đồng. Quỹ đền ơn đáp nghĩa huy động được hơn 18 tỷ đồng, hỗ trợ xây mới và sửa chữa được 65 nhà tình nghĩa, trị giá hơn 1 tỷ đồng, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh từ 9% năm 2017, xuống còn 6,53% cuối năm 2018.

Hiện nay, trên địa bàn của tỉnh có 100% các huyện, thành, thị và xã, phường, thị trấn xây dựng được quy hoạch tổng thể, dành quỹ đất để xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao, trong đó có 139 đơn vị đã xây dựng được quy hoạch chi tiết. Tính đến thời điểm tháng 1-2019, toàn tỉnh có 180 nhà văn hóa cấp xã; 2.696 nhà văn hóa xóm, tổ dân phố. Từ năm 2016 đến nay, Sở đã cấp 30 bộ thiết bị âm thanh cho nhà văn hóa cấp xã; 9 bộ thiết bị vui chơi giải trí cho trẻ em. Hiện toàn tỉnh có 3.531 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao thường xuyên tổ chức hoạt động. Thiết chế văn hóa thể thao được quan tâm đầu tư, người dân có điều kiện thuận lợi hơn khi tham gia phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Điều đáng ghi nhận nữa là xuyên suốt quá trình triển khai thực hiện Phong trào, BCĐ từ cấp tỉnh đến cơ sở đã tích cực vào cuộc, tạo sự đồng thuận lớn trong nhân dân. Đặc biệt từ Phong trào, những truyền thống văn hóa đẹp của dân tộc được khơi dậy, phát huy. Làm cho các giá trị văn hóa thấm sâu vào mỗi người, mỗi gia đình và cả cộng đồng dân cư. Vì thế Phong trào luôn tươi mới, có sức sống mãnh liệt trong đời sống xã hội.

Ngọc Chuẩn