Phú Bình phấn đấu có 16 xã, thị trấn được thu gom rác thải

Phú Bình phấn đấu có 16 xã, thị trấn được thu gom rác thải Thu gom rác tại thị trấn Hương Sơn, Phú Bình.

Năm 2021, Trạm Dịch vụ cấp nước và môi trường huyện Phú Bình phấn đấu thu gom rác thải ở 2 xã là Nga My, Tân Hòa, nâng số xã, thị trấn thực hiện dịch vụ này là 16 đơn vị.

Hiện nay, Trạm Dịch vụ cấp nước và môi trường huyện Phú Bình có 2 xe ô tô chuyên dụng để vận chuyển rác, 7 người làm nhiệm vụ thu gom rác. Năm 2020, đơn vị đã tổ chức thu gom được 9.000m3 rác, của 14 xã, thị trấn, tăng khoảng 1.000m3 so với năm 2019. Sau khi thu gom, rác  được chuyển về bãi rác của huyện để xử lý theo quy định. Việc thu gom rác của các xã hiện mới chỉ được thực hiện ở khu trung tâm, nên số hộ tham gia dịch vụ này còn ít. Do đó, tần suất thu gom rác từ 2-6 ngày/lần ở các xã, chỉ có thị trấn Hương Sơn thực hiện thu gom rác hàng ngày.

Nhằm đảm bảo giữ vững tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, thì việc áp dụng hình thức thu gom rác của Trạm Dịch vụ cấp nước và môi trường là rất phù hợp. Để mở rộng dịch vụ này, các xã đang đẩy mạnh tuyên truyền nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường; phân loại rác thải tại nguồn và hình thành các tổ thu gom rác tại khu đông dân cư.

Nguyễn Chi ( Phú Bình)