Hướng tới Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023:
Phát triển đoàn viên và công đoàn cơ sở: Coi trọng cả lượng và chất

Phát triển đoàn viên và công đoàn cơ sở: Coi trọng cả lượng và chất Công đoàn Công ty TNHH SR Tech tổ chức Ngày hội Thể thao cho người lao động.

Xác định phát triển đoàn viên, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở (CĐCS) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của tổ chức công đoàn, công đoàn các cấp trong tỉnh đã tích cực vận động xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Qua đó, góp phần thực hiện tốt vai trò bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động.

Ông Đoàn Mạnh Thắng, Trưởng ban Tổ chức, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh cho biết: Nhiệm kỳ 2013-2018 là lần đầu tiên LĐLĐ tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo công tác phát triển đoàn viên. Trong đó có sự tham gia của các các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh và đại diện các công đoàn các địa phương có nhiều đơn vị, doanh nghiệp đứng chân như T.P Thái Nguyên, thị xã Phổ Yên… Mỗi thành viên trong Ban chỉ đạo được phân công làm công tác phát triển đoàn viên ở từng khu vực cụ thể. Nhờ vậy đã nâng cao được trách nhiệm của các cấp công đoàn trong việc phát triển đoàn viên, thành lập mới các CĐCS.

Cùng với đó, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo LĐLĐ huyện, thành phố, công đoàn ngành có doanh nghiệp thường xuyên khảo sát doanh nghiệp, lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn làm cơ sở xây dựng kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. Các cấp công đoàn đã đa dạng hoá phương thức vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS gắn với việc nâng cao hiệu quả hoạt động CĐCS. Ở các cấp công đoàn địa phương, đơn vị cũng đã thực hiện thực hiện đồng bộ các giải pháp, phù hợp với tình hình thực tiễn.

Ông Dương Văn Thái, Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh thông tin: Đầu nhiệm kỳ (năm 2013), Khu công nghiệp mới có 802 đoàn viên công đoàn và 12 CĐCS thì đến nay, chúng tôi đã có 48 CĐCS với trên 10.000 đoàn viên sinh hoạt. Chỉ trong quý I năm 2018, chúng tôi đã thành lập được thêm 5 CĐCS với gần 2.000 đoàn viên sinh hoạt. Có được kết quả này là nhờ sự phối hợp tốt giữa Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh với đơn vị chuyên môn cùng cấp và các chủ doanh nghiệp. Chúng tôi đã nhiều lần đến các công ty trong giờ ăn ca, khu trọ công nhân để tuyên truyền cho đoàn viên về quyền lợi, nghĩa vụ khi tham gia tổ chức công đoàn và vận động họ tình nguyện tham gia sinh hoạt. Song song với đó, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh thường xuyên tiếp xúc với doanh nghiệp để có được sự đồng thuận của họ. Kế đến, Ban chỉ đạo phát triển đoàn viên công đoàn trong doanh nghiệp được thành lập để vận động công nhân tham gia công đoàn, làm các thủ tục cần thiết để thành lập CĐCS. Thực tế đã ghi nhận, ở những nơi đã thành lập được CĐCS, việc đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho công nhân được thực hiện sát sao hơn.

Anh Phạm Văn Việt, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH New One Tech (Khu công nghiệp Sông Công) cho biết: Dù mới được thành lập vào tháng 8-2017 nhưng chúng tôi đã thu hút được 1.200 đoàn viên tham gia sinh hoạt. Từ khi thành lập đến nay, Công đoàn Công ty đã tổ chức được khá nhiều hoạt động ý nghĩa như: Ngày hội Thể dục thể thao toàn Công ty, các gameshow, liên hoan văn nghệ, hoạt động ngoại khóa… cho công nhân. Nhân dịp lễ, tết chúng tôi cũng đã tổ chức tặng quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, công nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Định kỳ 3 tháng/lần, Công đoàn tổ chức đối thoại giữa công nhân với lãnh đạo Công ty để trao đổi, giải quyết tâm tư, nguyện vọng của người lao động.

Còn chị Nguyễn Thị Hải Anh, Chủ tịch Công đoàn Công ty SR Tech cho hay: Từ khi có tổ chức công đoàn cơ sở, nhiều công nhân chia sẻ rằng họ đã được tạo một số điều kiện tốt hơn để làm việc, cảm thấy vui và gắn kết hơn với Công ty. Ngoài các hoạt động tập hợp, đoàn kết công nhân, người lao động, Công đoàn cũng đã tổ chức các buổi đối thoại để công nhân nêu ý kiến về quyền lợi khi làm thêm giờ, chất lượng bữa ăn ca, bảo hiểm xã hội… đến lãnh đạo Công ty giải quyết và tìm sự đồng thuận.

Được biết, trong nhiệm kỳ 2013-2018, toàn tỉnh có 240 đơn vị, doanh nghiệp đã đi vào hoạt động và có từ 30 lao động trở lên đã thành lập CĐCS. Số CĐCS toàn tỉnh hiện là 1.372 (tăng 41 CĐCS so với năm 2013), số đoàn viên công đoàn tăng thêm trên 79.500 người.  Mô hình tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động công đoàn cơ bản đáp ứng được việc tập hợp công nhân, viên chức, người lao động gia nhập tổ chức công đoàn và tham gia hoạt động của CĐCS, từng bước thích ứng với những chuyển đổi của các loại hình đơn vị, doanh nghiệp. Song song với đó, hàng năm, 100% đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp được tập huấn về nghiệp vụ và kỹ năng công tác. Từ đó, phát huy được vai trò của mình, nêu cao vai trò đại diện cho tập thể lao động, có bản lĩnh đấu tranh vì lợi ích của người lao động.

Nhiệm kỳ 2018-2023, toàn tỉnh phấn đấu phát triển mới 45.000 đoàn viên công đoàn, thành lập tổ chức công đoàn tại 100% doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên. Cùng với đó, chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, phấn đấu hàng năm có trên 80% công đoàn cấp trên cơ sở đạ tiêu chuẩn vững mạnh, có ttreen 90% công đoàn cơ sở khối hành chính, sự nghiệp và trên 60% CĐCS thuộc các thành phần kinh tế đạt tiêu chuẩn CĐCS vững mạnh…

Mai An