Phấn đấu 95% tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sạch

Phấn đấu 95% tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sạch Người dân xóm 10, xã Vạn Thọ (Đại Từ) được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh từ công trình cấp nước sinh hoạt tập trung liên xã Ký Phú - Vạn Thọ.

Từ nay đến năm 2020, tỉnh Thái Nguyên phấn đấu có 95% tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, tăng 6% so với năm 2017, tương ứng với trên 209.400 hộ dân nông thôn.

Để hoàn thành mục tiêu này, Sở Nông nghiệp - PTNT đang tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện 2 chương trình: Nước sạch - vệ sinh môi trường nông thôn lồng ghép trong Chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới và Mở rộng quy mô vệ sinh - nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn của Ngân hàng Thế giới.

Khi hoàn thành 2 chương trình nói trên sẽ cấp nước cho trên 13.600 hộ dân nông thôn. Ngoài ra, các ngành chức năng cũng triển khai thực hiện các chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư, quản lý, khác thác hiệu quả các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn. Cùng với đó, tuyên truyền, vận động các hộ dân tích cực đầu tư các công trình nhỏ lẻ, phân tán theo tiêu chuẩn kỹ thuật được khuyến cáo để góp phần nâng tỷ lệ người dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

Lương Hạnh