Nhiều tập thể, cá nhân được tuyên dương trong công tác quốc phòng

Năm 2017, T.P Thái Nguyên đã quán triệt, triển khai có hiệu quả công tác QPĐP nói chung, công tác động viên, tuyển quân, huấn luyện dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh đạt nhiều kết quả nổi bật như: Hoàn thành 100% chỉ tiêu bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng; hoàn thành 100% chỉ tiêu động viên, tuyển quân; tổ chức xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ; thực hiện tốt công tác chính sách quân đội và hậu phương quân đội…

Công tác xây dựng lực lượng phòng không đảm bảo đủ số lượng, nâng cao về chính trị. Cùng với đó, lực lượng vũ trang thành phố cũng được quan tâm xây dựng vững mạnh toàn diện; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, xây dựng nông thôn mới với thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh, thế trận quốc phòng toàn dân luôn gắn với thế trận an ninh nhân dân.

Năm 2018, thành phố tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục quốc phòng và an ninh cho mọi tầng lớp nhân dân; làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ thành phố; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác động viên, tuyển quân, đảm bảo đủ 100% chỉ tiêu được giao.

Nhân dịp này, UBND T.P Thái Nguyên đã khen thưởng cho 40 tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác QPĐP năm 2017; khen thưởng cho 17 tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường.

Phương Thơm