Nhiều giải pháp phòng ngừa cháy nổ

Nhiều giải pháp phòng ngừa cháy nổ Lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH (Công tỉnh) luyện tập kỹ thuật dập tắt đám cháy.

Xác định được mức độ nguy hiểm, hậu quả của cháy nổ, những năm qua, Công an tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương trong tỉnh để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu hộ, cứu nạn (CHCN); bố trí nhân lực và đầu tư trang thiết bị cho công tác này. Do vậy, ý thức PCCC và CHCN của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh đã có sự thay đổi tích cực.

Thời gian qua, lực lượng cảnh sát PCCC đã tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh tổ chức ký 3 quy chế phối hợp thực hiện công tác PCCC và CNCH với Công ty Điện lực Thái Nguyên; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh có xe chữa cháy, phương tiện cứu hộ và Sở Xây dựng. Công an tỉnh và Công an các huyện đã phát động và xây dựng các mô hình điểm phong trào toàn dân tham gia PCCC ở cơ sở, như: phường Phú Xá (T.P Thái Nguyên); xã Yên Ninh (Phú Lương); xã Hồng Tiến (T.X Phổ Yên)...
 
Công an tỉnh còn xây dựng mô hình tổ dân phố an toàn PCCC, phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy”, “3 biết, 3 có”; kết hợp lồng ghép tuyên truyền về PCCC và hướng dẫn kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH đối với nhà ở của hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH của tỉnh duy trì có hiệu quả hoạt động 3 cụm an toàn PCCC; hướng dẫn các doanh nghiệp lớn tổ chức hội thi “Tìm hiểu kiến thức kỹ năng PCCC và CNCH” hưởng ứng Tháng an toàn vệ sinh lao động bằng hình thức sân khấu hóa; tổ chức các lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC, CHCN…
 
Bên cạnh việc xây dựng phong trào toàn dân PCCC, để nâng  cao ý thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn, Công an tỉnh đã tích cực phối hợp với các cơ quan truyền thông để đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC. Hàng năm, Công an tỉnh và các cơ quan truyền thông của tỉnh đã đăng, phát nhiều chuyên mục, phóng sự truyền hình, tin, bài tuyên truyền về công tác PCCC; tổ chức in, phát hàng chục nghìn tờ rơi tuyên truyền về công tác PCCC. Mỗi năm phòng Cảnh sát PCCC  và CNCH (Công an tỉnh) tổ chức khoảng 60-80 lượt tuyên truyền lưu động về PCCC, tuyên truyền miệng về pháp luật PCCC  và CNCH tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học…
 
Cùng với đó, Công an tỉnh đã đẩy mạnh cải cách hành chính trong công tác quản lý Nhà nước về PCCC nhằm giúp các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh thuận lợi khi thực hiện các thủ tục liên quan. Các thủ tục hành chính về PCCC được niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của đơn vị. Đồng thời, bộ phận chức năng của Công an tỉnh đã tham mưu với cấp có thẩm quyền rút ngắn quy trình, thời gian giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến PCCC. Bình quân mỗi năm, Công an tỉnh tiếp nhận khoảng 6.000 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính về PCCC, gồm: Thẩm duyệt về  PCCC liên quan đến thiết kế các công trình xây dựng; nghiệm thu về PCCC đối với các dự án, công trình theo quy định; chấp thuận giải pháp thiết kế về PCCC đối với các thiết kế công trình... 
Từ việc thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa cháy nổ nên công tác PCCC và CNCH của tỉnh những năm qua đã đạt được nhiều kết quả, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.