Nâng cao chất lượng phong trào thanh thiếu nhi trường học

Nâng cao chất lượng phong trào thanh thiếu nhi trường học

Chiều 16-9, Đoàn Thanh niên, Hội đồng Đội T.P Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn, Đội trường học năm học 2018-2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học năm học 2019-2020.

Năm học vừa qua, công tác Đoàn, Đội và phong trào thanh thiếu nhi trường học trên địa bàn thành phố đạt được nhiều kết quả tích cực, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Đoàn thanh niên, liên đội các trường học đã tổ chức trên 100 hoạt động giáo dục truyền thống, lịch sử, văn hóa, thu hút hơn 20 nghìn đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi tham gia; quyên góp trên 60 nghìn kg gạo ủng hộ các đội viên, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; thu về 50 nghìn kg giấy vụn từ phong trào “Kế hoạch nhỏ”; hỗ trợ xây dựng 1 “Ngôi nhà khăn quàng đỏ” trị trá 20 triệu đồng. Các chiến dịch “Hành quân xanh”, “Mùa hè xanh”, “Hoa phượng đỏ” và chương trình “Tiếp sức mùa thi” được triển khai có hiệu quả, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia…

Năm học 2019-2020, công tác Đoàn, Đội và phong trào thanh thiếu nhi được xác định một số nhiệm vụ trọng tâm như: Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên và chăm lo, bồi dưỡng thiếu niên, nhi đồng; nâng cao chất lượng phong trào thanh niên tình nguyện; chú trọng các giải pháp thúc đẩy sáng tạo trong đoàn viên, thanh niên học sinh, sinh viên và các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; nâng cao chất lượng công tác tổ chức và xây dựng Đoàn, Đội trong trường học.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Thành đoàn và Hội đồng Đội T.P Thái Nguyên đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2018-2019 (ảnh).

Huy Toản