Làm nhà ở xã hội được vay không quá 500 triệu đồng

Làm nhà ở xã hội được vay không quá 500 triệu đồng Cán bộ NHCSXH huyện Phú Bình giải ngân nguồn vốn cho vay tại xã Thượng Đình.

Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh vừa triển khai đến phòng giao dịch NHCSXH các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn về một số nội dung có liên quan đến việc cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 1/4/2021 của Chính phủ.

Theo đó, trường hợp xây mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở thì mức cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán và phương án vay, nhưng tối đa không quá 500 triệu đồng và không vượt quá 70% giá trị tài sản đảm bảo tiền vay. So với các quy định trước thì Nghị định số 49 đã quy định cụ thể mức cho vay tối đa.

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định thời hạn vay do ngân hàng và khách hàng thỏa thuận, phù hợp với khả năng trả nợ của khách hàng nhưng tối đa không quá 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên; lãi suất vay là 4,8%/năm. Đối với trường hợp vay để xây dựng, cải tạo hoặc sửa chữa nhà, người vay phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại địa phương cấp huyện nơi đăng ký hộ khẩu thường trú do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp; có thiết kế, phương án tính toán giá thành; có giấy phép xây dựng theo quy định…

Trường hợp vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội phải có giấy đề nghị vay vốn, trong đó có cam kết của cá nhân và các thành viên trong hộ gia đình chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức tại nơi sinh sống…

Hiện, tổng nguồn vốn cho vay mua nhà ở xã hội do Trung ương cấp cho NHCSXH tỉnh quản lý là gần 46 tỷ đồng, với 135 khách hàng được vay.

Hạ Liên