Kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm

Kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm Đoàn đã đi kiểm tra liên ngành của tỉnh kiểm tra thực tế các công tác vệ sinh ATTP tại xã Khe Mo.

Ngày 21-1, Đoàn Kiểm tra liên ngành số 1 của tỉnh do đồng chí Lý Văn Cảnh, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND huyện Đồng Hỷ về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) năm 2020, triển khai công tác đảm bảo ATTP Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa lễ hội Xuân 2021.

Theo báo cáo, trên địa bàn huyện Đồng Hỷ có 3.247 cơ sở thực phẩm do ngành, địa phương quản lý, trong đó có 2.400 cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến, 299 cơ sở dịch vụ ăn uống, 537 cơ sở kinh doanh thực phẩm và các cơ sở kinh doanh đường phố... Trong năm 2020, triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên, huyện Đồng Hỷ đã thực hiện nhiều giải pháp đảm bảo công tác vệ sinh ATTP trên địa bàn; ban hành 20 văn bản về đảm bảo ATTP; tổ chức tập huấn về ATTP cho trên 5.600 lượt người làm công tác ATTP và các hộ sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn; tổ chức thanh tra, kiểm tra 860 cơ sở, xử lý 142 cơ sở vi phạm, thu nộp ngân sách Nhà nước trên 30 triệu đồng...

Đoàn kiểm tra đã đánh giá cao công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn huyện. Đồng thời đề nghị, trong thời gian tới, huyện tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban và địa phương đẩy mạnh tuyên truyền những quy định của pháp luật hiện hành. Ban Chỉ đạo của huyện cần tập trung đôn đốc, yêu cầu các xã, thị trấn thực hiện theo đúng kế hoạch kiểm tra ATTP, đồng thời, tăng cường vai trò của địa phương trong công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn…

Chung An