Không để hương ước, quy ước có nội dung trái pháp luật

Không  để hương ước, quy ước có nội dung trái pháp luật

Thời gian qua việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của các xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh đã được các ngành chức năng hướng dẫn, kiểm tra để đảm bảo phù hợp với truyền thống văn hóa, tập tục của người dân các địa phương.

Đến nay, toàn tỉnh có 3.032 thôn, xóm, tổ dân phố đã xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước 100% hương ước quy ước không có nội dung vi phạm thuần phong mỹ tục, trái với pháp luật hiện hành.

Việc rà soát hương ước, quy ước được 2 ngành của tỉnh, gồm: Văn hoá Thể thao và Du lịch. Tư pháp thường xuyên phối hợp với UBND 9 huyện, thành, thị thực hiện nhằm hướng dẫn Ban Công tác Mặt trận cơ sở của các thôn, xóm, tổ dân phố kịp thời bổ sung những nội dung mới, loại bỏ những nội dung không còn phù hợp.

Văn Hiến