Cụm thi đua phía Bắc:
Huy động 17.500 ngày công xây dựng nông thôn mới

Ngày 15-10, Hội Cựu chiến binh huyện Đồng Hỷ - đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua phía Bắc đã tổ chức Hội nghị tổng kết Cụm năm 2018. Tới dự có lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh và Hội cựu chiến binh các huyện trong Cụm: Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương và Võ Nhai.

9 tháng năm 2018, các đơn vị trong Cụm thi đua đã chủ động xây dựng kế hoạch, đề ra nội dung, chỉ tiêu thi đua phù hợp với nhiệm vụ chính trị của tổ chức Hội gắn với các sự kiện của đất nước và địa phương. Theo đó, các cấp Hội đã kết nạp được hơn 500 hội viên mới, bằng gần 75% kế hoạch; huy động 17.500 ngày công tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phối hợp tổ chức 125 buổi tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ và phòng, chống tội phạm, ma túy cho gần 4.000 lượt hội viên…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã có nhiều tham luận, chia sẻ ý kiến về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động tại địa phương. 

3 tháng cuối năm, các đơn vị trong Cụm sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục phấn đấu hoàn thành việc xây Nhà tình nghĩa cho hội viên; làm tốt công tác tư tưởng, kịp thời phát hiện và đấu tranh với những quan điểm sai trái, xây dựng tổ chức Hội ngày càng trong sạch, vững mạnh...

Kim Oanh