Hội nghị truyền thông về việc làm khu vực phía Bắc

Hội nghị truyền thông về việc làm khu vực phía Bắc

​Ngày 22 và 23/8, tại Thái Nguyên, Cục Việc làm và Tạp chí Lao động và Xã hội (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) tổ chức Hội nghị truyền thông về việc làm năm 2019 khu vực phía Bắc. Tham dự có trên 100 phóng viên, nhà báo đến từ các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Tại Hội nghị, các đại biểu, phóng viên, nhà báo đã cùng chia sẻ, trao đổi về các chủ đề liên quan đến chính sách việc làm, bảo hiểm thất nghiệp, thị trường lao động… Một số chủ đề nhận được sự quan tâm, thảo luận sôi nổi của đông đảo đại biểu như: Kết quả 10 năm thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp và định hướng cải cách chính sách bảo hiểm thất nghiệp; giải pháp nâng cao hiểu quả vốn vay từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm và những vấn đề đặt ra trong công tác tuyên truyền; kinh nghiệm thực hiện chính sách việc làm, kết nối cung cầu lao động tại một số địa phương; kinh nghiệm thông tin tuyên truyền trong lĩnh vực việc làm, quản lý lao động…

Trước đó, các phóng viên, nhà báo đã đi tìm hiểu thực tế tại một số mô hình vay vốn giải quyết việc làm hiệu quả tại Thái Nguyên và tại Trung tâm Dịch vụ việc làm (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thái Nguyên) (ảnh).

Hội nghị được tổ chức nhằm cung cấp thông tin về các kết quả thực hiện chính sách việc làm, quản lý lao động, bảo hiểm thất nghiệp và phát triển thị trường lao động trong nước trong thời gian qua. Đồng thời, định hướng các vấn đề trong tâm về linh vực việc làm trong thười gian tới cho các cơ quan báo chí.

Khánh Huyền