Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bền vững

Nhằm hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bền vững, nhất là phụ nữ nghèo, phụ nữ người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống tại địa phương, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Phú Lương đã xây dựng Đề án “Xây dựng hệ thống chuỗi cung cấp và tiêu thụ nông sản an toàn” giai đoạn 2017-2020. Từ đó, trang bị cho chị em kiến thức, kỹ năng để tự sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ kiếm tìm thị trường tiêu thụ bền vững cho nông sản và có thu nhập cao.

Bà Khuông Thị Kim Nhung, Chủ tịch Hội LHPN huyện cho biết: Hội đã định hướng cho phụ nữ sản xuất các mặt hàng nông sản thông dụng, dễ sản xuất, thu nhập đều như: Rau, củ, quả, lúa, gạo, dược liệu, gà, lợn… nhưng hướng đến sản xuất sạch, sử dụng sản phẩm an toàn và an toàn vệ sinh thực phẩm nhằm xây dựng thương hiệu cho nông nghiệp huyện Phú Lương. Bên cạnh đó, Hội đẩy mạnh liên kết, phối hợp tạo thị trường đầu ra cho các sản phẩm đó bằng cách hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp mở cửa hàng tự chọn nông sản và đã tư vấn hỗ trợ việc ký kết cung cấp nông sản an toàn cho các bếp ăn bán trú, cơ sở kinh doanh ăn uống.

Với sáng kiến “Một số giải pháp chủ yếu nhằm kết nối và tiêu thụ nông sản an toàn trong các cấp hội phụ nữ huyện Phú Lương giai đoạn 2019-2020”, Hội đã xây dựng hệ thống chuỗi cung cấp và tiêu thụ nông sản an toàn, giúp chị em nhận thức rõ chất lượng sản phẩm mới là điều kiện tiên quyết và sống còn để duy trì và phát triển. Các loại nông sản khi áp dụng quy trình VietGAP giá bán và giá trị sản xuất cũng cao hơn.

Đến nay, Hội đã thành lập được 23 tổ liên kết sản xuất nông sản an toàn và 2 hợp tác xã, đồng thời ký kết với các doanh nghiệp về tiêu thụ sản phẩm. Hội đã ra mắt 2 cửa hàng tiêu thụ nông sản an toàn và hoạt động hiệu quả; phối hợp với ngành Giáo dục tổ chức ký kết thí điểm cung cấp thực phẩm cho 3 cơ sở bếp ăn bán trú trường học; cung cấp thực phẩm an toàn cho nhiều cơ sở kinh doanh ăn uống trên địa bàn huyện. Hội đang tiến tới xây dựng thương hiệu nông sản sạch, an toàn của Phú Lương và quảng bá rộng rãi.

Bà Phạm Thị Thu Thuỷ, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đánh giá cao cách làm sáng tạo của Phú Lương trong việc hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tăng giàu, giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới trong những năm qua. Bằng việc xây dựng hệ thống chuỗi cung cấp và tiêu thụ nông sản an toàn, Hội LHPN huyện đã góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của chị em phụ nữ và nhân dân trong xây dựng phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường tại mỗi gia đình, địa phương. Nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, gia đình, cộng đồng về vị trí, vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế và sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

Ngọc Khuê