Định Hóa tổng kết công tác phòng, chống tội phạm

Định Hóa tổng kết công tác phòng, chống tội phạm Lãnh đạo UBND huyện Định Hóa khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2020.

Ngày 21-1, UBND huyện Định Hóa đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Trong năm 2020, tình hình an ninh chính trị nội bộ của huyện Định Hóa được giữ ổn định, không xảy ra mâu thuẫn, mất đoàn kết nội bộ, không phát hiện đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài. Không có cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Đối với tình hình trật tự an toàn xã hội, trong năm, toàn huyện xảy ra 51 vụ phạm pháp hình sự. Trong đó, có 2 vụ án đặc biệt nghiệm trọng và 2 vụ án rất nghiêm trọng, làm 5 người chết, 14 người bị thương, tài sản thiệt hại ước tính trên 190 triệu đồng.

Năm 2021, huyện Định Hóa đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tăng cường tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn để nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác phòng, chống tội phạm; đẩy mạnh cá biện pháp phối hợp tuyên truyền, giáo dục và vận động nhân dân tố giác tội phạm; phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan bảo vệ pháp luật trong việc điều tra, truy tố, xét xử…

Việt Dũng