Đẩy mạnh tuyên truyền về lịch sử Đảng bộ tỉnh

Đẩy mạnh tuyên truyền về lịch sử Đảng bộ tỉnh Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ký hợp đồng tuyên truyền với lãnh đạo Báo Thái Nguyên

Chiều 12-2, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức cuộc họp để thảo luận nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về lịch sử Đảng bộ tỉnh trên báo, đài của tỉnh năm 2018.

Theo đó, để triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án số 04-ĐA/TU, ngày 10/10/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường công tác nghiên cứu, biên soạn; tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống cách mạng, lịch sử đảng bộ địa phương cho cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020”, trong năm 2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với Báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Nguyên, Báo Văn nghệ xây dựng kế hoạch, nội dung nhằm tập trung đẩy mạnh tuyên truyền trên các cơ quan báo chí của tỉnh về lịch sử Đảng bộ tỉnh. Đã có trên 150 tác phẩm được các cơ quan báo chí của tỉnh đăng tải, phát sóng. Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cơ quan báo chí đã bám sát kế hoạch, xây dựng chuyên trang, chuyên mục, bài viết, phóng sự, phim tài liệu… có chất lượng, góp phần phục vụ việc tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử địa phương đến đông đảo khán, thính giả và bạn đọc. Các đơn vị đã chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong quá trình thực hiện các đề tài như trao đổi về việc cung cấp tư liệu lịch sử; các vướng mắc trong quá trình thực hiện đề tài…

Để nâng cao hơn nữa chất lượng tuyên truyền về công tác này, tại cuộc họp, lãnh đạo các cơ quan báo chí đã đóng góp nhiều ý kiến nhằm thống nhất về mặt nội dung, phương pháp khai thác, thẩm định thông tin trước khi phát sóng, đăng tải, đảm bảo khi các tác phẩm báo chí được đăng tải, phát sóng đảm bảo tính chính xác, đáp ứng được các yêu cầu đề ra.

Hằng Nga