Đại hội đại biểu phụ nữ phường Phan Đình Phùng

Đại hội đại biểu phụ nữ phường Phan Đình Phùng

Ngày 3/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Phan Đình Phùng, (T.P Thái Nguyên) tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là đơn vị được Hội LHPN tỉnh chọn tổ chức đại hội điểm phụ nữ cấp xã, phường, thị trấn.

Hội LHPN phường Phan Đình Phùng hiện có 2.392 hội viên sinh hoạt ở 27 chi hội, tỷ lệ thu hút hội viên đạt 96%. Nhiệm kỳ qua, Hội đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ. Nhiều mô hình, cách làm hay được nhân rộng như: chi hội phụ nữ phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, phân loại rác thải tại nguồn, tham gia xây dựng tuyến phố văn minh. Trong 5 năm, 100% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ được Hội giúp đỡ, vay vốn phát triển kinh tế; 100% gia đình phụ nữ triển khai các tiêu chí cuộc vận động “5 không, 3 sạch” và các đề án của thành phố; duy trì hiệu quả 27 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, 27 chi hội không có bạo lực gia đình…

Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội LHPN phường đặt mục tiêu hàng năm có ít nhất một loại hình hoạt động để phụ nữ rèn luyện sức khỏe, phẩm chất đạo đức, kiến thức, kỹ năng; giúp ít nhất 2 hộ thoát nghèo, cận nghèo; 80% trở lên phụ nữ, trẻ em gái là nạn nhân của bạo lực gia đình, mua bán người khi phát hiện được các cấp Hội hỗ trợ tiếp cận ít nhất một dịch vụ trợ giúp xã hội; thực hiện ít nhất 1 công trình góp phần xây dựng cảnh quan môi trường…

Đại hội đã bầu 17 đại biểu vào Ban Chấp hành Hội LHPN phường, nhiệm kỳ 2021-2026.

Lưu Phượng