Chuyển biến trong công tác cán bộ nữ ở Võ Nhai

Chuyển biến trong công tác cán bộ nữ ở Võ Nhai Bí thư Đảng ủy xã Tràng Xá, Hoàng Hồng Hạnh trao đổi với cán bộ, công chức xã về công tác xây dựng nông thôn mới.

Những năm qua, huyện Võ Nhai đã dành sự quan tâm tới công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ nữ, nhất là cán bộ nữ người dân tộc thiểu số. Nhờ vậy, nhiều cán bộ nữ đã phát huy được năng lực cá nhân và ưu thế của đặc điểm giới trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Sau Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025, Tràng Xá là một trong những xã có tỷ lệ cán bộ nữ cao nhất huyện Võ Nhai. Xã hiện có 9 trong tổng số 23 cán bộ, công chức là nữ. Trong đó có 3/5 đồng chí nữ tham gia Ban Thường vụ, (lần đầu tiên có nữ tham gia BTV gồm: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND và Phó chủ tịch HĐND; có 5/14 đồng chí nữ tham gia Ban chấp hành (tăng gấp đôi so với nhiệm kỳ trước). Số lượng nữ tham gia cán bộ không chuyên trách, bí thư, trưởng xóm cũng tăng lên 9/49 đồng chí. Có 169/390 đảng viên nữ là chiếm trên 43%.

Đồng chí Hoàng Hồng Hạnh, Bí thư Đảng ủy xã Tràng Xá tâm sự: Dù nam hay nữ, thì trách nhiệm công việc, yếu tố dân chủ, khách quan, thường xuyên nắm bắt cơ sở, gặp gỡ đối thoại, lắng nghe nguyện vọng của nhân dân vẫn là “chìa khóa” để thực hiện tốt nhiệm vụ. Với nữ cán bộ, sự linh hoạt, mềm mỏng, khéo léo xen với thái độ quan tâm nhiều khi là giải pháp hữu hiệu để tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Ông Nguyễn Hồng Thái, Trưởng xóm Làng Đèn cho biết: Trái với lo lắng ban đầu của chúng tôi về nữ đảm nhận vị trí lãnh đạo chủ chốt, các chị ấy mạnh dạn, xông xáo trong công việc, thường xuyên xuống cơ sở để nắm bắt tình hình và có những chỉ đạo, điều hành, xử lý mọi việc rất nhanh nhạy, hiệu quả. Từ khi có bộ máy cán bộ mới nhiều hạng mục công trình được sửa chữa, nâng cấp mang lại diện mạo mới cho xã; nhiều chỉ tiêu kinh tế, xã hội vượt cao so với kế hoạch. Đặc biệt, công tác cải cách thủ tục hành chính vốn được coi là “điểm nghẽn” của xã thì nay vươn lên đứng đầu toàn huyện…

Không chỉ Tràng Xá, nhiều đơn vị khác như La Hiên, Liên Minh, thị trấn Đình Cả… đã chủ động giới thiệu, đề cử để cán bộ nữ tham gia các lớp tập huấn bồi dưỡng, nâng cao trình độ; tham gia các vị trí công tác và có đóng góp ngày càng nhiều cho sự phát triển quê hương, thực hiện bình đẳng giới. Đồng chí Nịnh Văn Hào, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Võ Nhai cho biết: Để tạo nguồn cán bộ nữ, các cấp ủy, tổ chức Đảng ở Võ Nhai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó coi trọng công tác phát hiện, bồi đưỡng và đào tạo từ cơ sở. Cùng với đó, các cấp ủy quan tâm bố trí, đề bạt, tạo môi trường thuận lợi để cán bộ nữ tham gia vào các vị trí chủ chốt ở xã, phường; trưởng, phó các phòng, ban, ngành của huyện.

Nhờ có những định hướng và kế hoạch triển khai kịp thời trong lĩnh vực chính trị, tỷ lệ nữ tham gia vị trí lãnh đạo, quản lý tăng lên mỗi nhiệm kỳ. Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy huyện có 8/36 người; cấp ủy xã 43/225 người; tỷ lệ nữ đại biểu HĐND cấp xã là 82/391 người; nữ cán bộ chủ chốt cấp huyện, trưởng, phó các phòng ban là nữ chiếm 37,5%; tỷ lệ nữ đảng viên mới kết nạp hàng năm cấp huyện và cấp xã đạt trên 59%; tỷ lệ nữ thạc sĩ 56%, nữ cán bộ được tham gia đào tạo, bồi dưỡng chính trị đạt 48%...

Để tiếp tục nâng cao công tác cán bộ nữ, mới đây, Huyện ủy Võ Nhai đã ban hành đề án “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý huyện Võ Nhai, giai đoạn 2021-2025. Trong đó có nhấn mạnh: Nhiệm kỳ 2025-2030, phấn đấu cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số trong đội ngũ cấp ủy viên các cấp đảm bảo tỷ lệ bằng hoặc cao hơn quy định của Trung ương.

Lưu Phượng